Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen

Voor de eerste ronde van de auditie (voorselectie) vragen we je opnames van de onderstaande werken in te sturen. Elk werk mag een aparte opname zijn.

Als je door bent naar de tweede ronde, kan je dezelfde werken voorbereiden. Graag een programma meenemen zodat de jury weet wat je voorbereid hebt. De auditie duurt 15-20 minuten.

  • 1 etude (Niveau-voorbeeld: concert etude van L. Milde)
  • 1 hedendaagse compositie (een levende komponist of in de afgelopen 40 jaar gecomponeerd)
  • 2 delen uit 2 verschillende werken in verschillende stijlen (lNiveau-voorbeeld: 1. Allegro van J. Kozeluch Fagot Concerto in C, and 2. Andante van Concerto in e minor van A. Vivaldi)

Voor alle suggesties geldt: werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed. De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door de volgende factoren:

  • reeds genoten muziek(vak)onderwijs
  • ontwikkelingsprognose
  • beroepsperspectief
  • technische realisatie
  • muzikale expressie

Voor alle suggesties geldt: werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed.

De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door (samenhang tussen) de volgende factoren:

- reeds genoten muziek(vak)onderwijs

- ontwikkelingsprognose

- beroepsperspectief

- technische realisatie

- muzikale expressie

Klik hier voor proefexamens theorie.