Alvorens te kunnen worden toegelaten tot de zij-instroomopleiding moet je, volgens de eisen van de Interim-wet Zij-instroom docenten primair en voortgezet onderwijs, aan een assessment deelnemen. Je wordt daartoe aangemeld door je eigen school. Dit assessment vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar. Je dient te beschikken over professionele muzikale competenties, liefst blijkend uit een afgesloten bachelorstudie muziekvakonderwijs. Een bachelordiploma is in ieder geval vereist. 

Tijdens het assessment worden jouw muziekonderwijs benodigde competenties van de in kaart gebracht. De manier waarop het assessment plaatsvindt is gevarieerd en bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  1.  een intakegesprek
  2. praktische opdrachten
  3. les observaties
  4. een door de kandidaat aan te leggen portfolio. Het portfolio bevat documenten die een aanvulling zijn op de assessmentgegevens.

De uitkomst van het assessment bepaalt of je in aanmerking komt voor de verklaring van Geschiktheid ten behoeve van de werkgever en het Bevoegd Gezag. Bij een positieve uitslag wordt een individuele leerroute vastgesteld. De leerroute wordt vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan, het zogenaamde POP.

Het POP omvat een:

  • beschrijving van het eindniveau van de te verwerven competenties
  • beschrijving van de toetsmomenten en toetsvormen
  • beschrijving van de leerstof met eindtermen

Na het opstellen van het POP kan de feitelijke opleiding van start gaan. Daartoe wordt een tripartiete overeenkomst gesloten tussen de kandidaat, het Koninklijk Conservatorium en de school. In deze overeenkomsten zijn de rechten en plichten van de drie deelnemende partijen beschreven.

 

Informatie over voorwaarden en financiering van een zij-instroomopleiding is hier te lezen.