Elk vakgebied heeft z’n deskundigen; de geleerden die als het echt complex wordt, om een heldere duiding en uitleg worden gevraagd. Bij muziek is dat niet anders. Onze deskundigen volgen daarvoor de opleiding Theorie der Muziek (ook wel: Muziektheorie). Als je sterke affiniteit met muziek hebt, als uitvoerend musicus of componist, en je enthousiasme wordt alleen maar groter wanneer je de theoretische diepte induikt, dan is deze bachelor jouw opleiding.

Alle facetten van muziek en muzikale structuur worden in vier jaar grondig ontrafeld. Het uitgangspunt hierbij is de bestudering van het grote repertoire westerse muziek door de eeuwen heen, van Middeleeuwen tot heden. Je ontwikkelt de vaardigheden om te kunnen functioneren als docent muziektheorie op alle niveaus van een muziekopleiding, van muziekschool tot conservatorium en vakgroep Muziekwetenschap van een universiteit.

De bacheloropleiding Theorie der Muziek duurt vier jaar. In essentie komen drie aandachtsgebieden aan de orde. Ten eerste de artistieke ontwikkeling en muzikale vaardigheden, waaronder harmonie, contrapunt, instrumentatie, partituurspel, bijvak piano en zang, solfège en gehoortraining (aural skills), en analyse (de meer analytische kant van aural skills). Ten tweede komen de literatuur en geschiedenis van muziek en muziektheorie aan bod. Je raakt vertrouwd met de wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden: wetenschapsleer en onderzoeksmethodiek. Aan het eind van de bachelor voer je een eigen bachelor researchproject uit. Ten derde is er ruim aandacht voor professionele beroepsvoorbereiding, waarbij educatieve vaardigheden, methodiek en didactiek, inclusief praktijkwerk, zoals kamermuziekcoaching centraal staan.

In vier jaar tijd werk je vanuit een brede basis naar een duidelijke specialisatie en differentiatie, uiteindelijk resulterend in een persoonlijke afstudeerpresentatie. Daarin laat je je veelzijdigheid op muziektheoretisch gebied zien, zowel op academisch/methodisch gebied als op compositorisch-creatief gebied.

Specificaties

Taal

Engels

Duur

4 jaar

Graad

Bachelor Muziek

Collegegeld

Introductie Koninklijk Conservatorium

Ontdek het Koninklijk Conservatorium tijdens de jaarlijkse Open Dag