Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen
We gaan je aanmelding beoordelen op basis van je opname. Om je aanmelding te kunnen beoordelen hebben we uiterlijk 29 februari het volgende van je nodig:

  • Een opname. We willen je vragen minimaal twee opnamen te sturen met een totale lengte van 15-20 minuten.
    De stukken moeten uit verschillende stijlperiodes worden gekozen en gelegenheid bieden om het technische niveau en de muzikaliteit van de kandidaat te beoordelen. Ook wordt gelet op stilistisch inzicht en affiniteit met de gespeelde muziek. Informatie over het maken van de opname vind je bij de aanmeldpagina.

Een voorbeeld dat als referentie kan worden gebruikt zijn de volgende werken, maar andere werken met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad zijn ook mogelijk:

Toelatingseisen historische trombone

Voorspelen op bas of tenor trombone, (bij bastrombone eventueel ook tenortrombone, bij tenortrombone eventueel ook alttrombone).
Suggesties:

  • sonata of motet voor trombone en BC (bijvoorbeeld een motet voor alt, tenor of bas van Riccio, Cima, of Viadana)
  • een sonata van Frescobaldo voor basso solo (en BC)
  • eventueel klein bezet ensemble stuk (bijv. Picchi, Castello, Riccio)

Theoriedeel toelatingsexamen
Het theoretisch gedeelte omvat:

  • een schriftelijke gehoortest
  • een schriftelijke test algemene muziekleer
  • een individuele, praktische test solfège

Klik hier voor de proefexamens theorie

De kandidaten zullen in april worden benaderd voor een motivatiegesprek. Dat vindt plaats als videogesprek via Microsoft Teams.

Voor inhoudelijke informatie over de studie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd, Teunis van der Zwart; t.vanderzwart@koncon.nl.

Met technische vragen over het aanmeldproces in OSIRIS en uploaden van opnamen kun je contact opnemen met de Studentenadministratie.