Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen
We gaan je aanmelding beoordelen op basis van je opname. Om je aanmelding te kunnen beoordelen hebben we uiterlijk 29 februari het volgende van je nodig:

 • Een opname. We willen je vragen minimaal twee opnamen te sturen met een totale lengte van 15-20 minuten.
  De stukken moeten uit verschillende stijlperiodes worden gekozen en gelegenheid bieden om het technische niveau en de muzikaliteit van de kandidaat te beoordelen. Ook wordt gelet op stilistisch inzicht en affiniteit met de gespeelde muziek. Informatie over het maken van de opname vind je bij de aanmeldpagina.

Een voorbeeld dat als referentie kan worden gebruikt zijn de volgende werken, maar andere werken met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad zijn ook mogelijk:

 • een werk uit de periode voor 1700, indien mogelijk van Sweelinck;
 • J.S. Bach: een Praeludium en Fuga, een deel uit een triosonate en een koraalvoorspel met een versierde cantus firmus (cantus coloratus);
 • een werk van Franck, Mendelsson of Reger;
 • een werk uit de 20ste of 21ste eeuw;
 • de kandidaat mag kiezen voor improvisatie.

Het theorie-examen
Het theoretische deel van het toelatingsexamen bestaat uit drie onderdelen, een schriftelijke gehoortrainingstest, prima vista van blad zingen / ritme uitvoeren en een schriftelijke algemene muziekleertest. Het theorietoelatingsexamen wordt afgelegd vóór het praktische toelatingsexamen.

schriftelijke gehoortrainingstest:

 • het kunnen onderscheiden en benoemen van intervallen en drieklanken met omkeringen;
 • het noteren van een melodisch fragment;
 • het noteren van een ritmisch fragment;
 • het noteren van korte tweestemmige fragmenten .

van blad zingen/ritme:

 • het prima vista zingen van enkele melodieën;
 • het prima vista uitvoeren van enkele ritmes.

schriftelijke algemene muziekleertest:

 • notatie van ritme en toonhoogte in vioolsleutel en bassleutel;
 • majeur- en mineurtoonladders;
 • intervallen en drieklanken met omkeringen;
 • dominant septiem akkoord.

Bekijk de proefexamens theorie

De kandidaten zullen in april worden benaderd voor een motivatiegesprek. Dat vindt plaats als videogesprek via Microsoft Teams.

Voor inhoudelijke informatie over de studie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd, Teunis van der Zwart; t.vanderzwart@koncon.nl.

Met technische vragen over het aanmeldproces in OSIRIS en uploaden van opnamen kun je contact opnemen met de Studentenadministratie.