Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen

 • een werk uit de periode voor 1700, indien mogelijk van Sweelinck;
 • J.S. Bach: een Praeludium en Fuga, een deel uit een triosonate en een koraalvoorspel met een versierde cantus firmus (cantus coloratus);
 • een werk van Franck, Mendelsson of Reger;
 • een werk uit de 20ste of 21ste eeuw;
 • de kandidaat mag kiezen voor improvisatie.

Het theorie-examen
Het theoretische deel van het toelatingsexamen bestaat uit drie onderdelen, een schriftelijke gehoortrainingstest, prima vista van blad zingen / ritme uitvoeren en een schriftelijke algemene muziekleertest. Het theorietoelatingsexamen wordt afgelegd vóór het praktische toelatingsexamen.

schriftelijke gehoortrainingstest:

 • het kunnen onderscheiden en benoemen van intervallen en drieklanken met omkeringen;
 • het noteren van een melodisch fragment;
 • het noteren van een ritmisch fragment;
 • het noteren van korte tweestemmige fragmenten .

van blad zingen/ritme:

 • het prima vista zingen van enkele melodieën;
 • het prima vista uitvoeren van enkele ritmes.

schriftelijke algemene muziekleertest:

 • notatie van ritme en toonhoogte in vioolsleutel en bassleutel;
 • majeur- en mineurtoonladders;
 • intervallen en drieklanken met omkeringen;
 • dominant septiem akkoord.

Bekijk de proefexamens theorie