De toelatingsexamens Art of Sound aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag vinden online plaats. De procedure ziet er als volgt uit:

Voorselectie

 1. Je stuurt een Portfolio in vóór 29 februari 2024
 2. Je stuurt je Master Project Plan in vóór 29 februari 2024
 3. Je stuurt je Curriculum Vitae en Motivatieformulier in vóór 29 februari 2024
 4. Motivatiegesprek: de bespreking van het masterplan en portfolio (max. 30 minuten per kandidaat) vindt online plaats in de week van 15 april 2024.

  Auditieronde

  Je wordt alleen uitgenodigd voor het motivatiegesprek wanneer je portfolio en je Master Project Plan zijn goedgekeurd. Je wordt op uiterlijk 20 maart 21.00 CET hierover geïnformeerd per e-mail.

  1. Portfolio

  Je portfolio bevat drie opnameprojecten, muziekproducties of geluidsversterkingsprojecten die je zelf hebt geïnitieerd en hebt vormgegeven. De drie projecten laten een verscheidenheid zien in stijl en toegepaste techniek en zijn representatief voor je muzikale en geluidstechnische benadering.
  De projecten zijn gedocumenteerd door middel van media (lossless of uncompressed audio, eventueel video) en verslaglegging in schrift (pdf, minimum 300 woorden per project, maximum 600 woorden per project, exclusief addenda).
  Het rapport moet het volgende bevatten:

  1. Een beschrijving van het project
  2. Jouw taken en verantwoordelijkheden in het project
  3. Jouw creatieve visie op het project
  4. Jouw technologische visie op het project
  5. Een korte evaluatie van het resultaat

  Addenda zoals foto’s, diagrammen, tracklists, stageplans, tijdschema’s en andere relevante gegevens worden toegevoegd in hetzelfde document. Per project stel je één pdf document op.

  De media (lossless of uncompressed audio, eventueel video) worden geüpload naar een file storage website (bijvoorbeeld OneDrive, Google Drive, Dropbox). Per project neem je een actieve en permanente link op in het pdf document van het betreffende project. De link wordt bovenaan je document geplaatst, samen met eventuele login gegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot de media.

  Samenvattend:

  Per project stel je een pdf document op met de volgende inhoud:

  1. Link naar media, inclusief login gegevens voor toegang
  2. Verslaglegging (300…600 woorden)
  3. Addenda

  2. Master Project Plan

  Voordat je de master begint moet je een Master Project Plan insturen. In je Master Project Plan geef je je plannen weer voor de inrichting van je masterstudie en je Master Project waarin je artistieke ontwikkeling, onderzoek en ondernemerschap een belangrijke rol spelen. Bekijk het Master Project Plan Guidelines document voor Art of Sound.

  3. Curriculum Vitae en motivatieformulier
  Stel je curriculum vitae op volgens het Europass CV formaat.
  Kijk op de aanmeldpagina voor meer informatie over het motivatieformulier.

  4. Het motivatiegesprek
  Het motivatiegesprek vindt alleen plaats als je portfolio en je masterplan zijn goedgekeurd.
  Als je portfolio en/of je masterplan niet zijn goedgekeurd ontvang je op uiterlijk 20 maart helaas een bericht dat je niet bent aangenomen.
  Als je portfolio en je masterplan zijn goedgekeurd, ontvang je op uiterlijk 20 maart, vóór 21:00 CET, een email bericht dat je bent uitgenodigd voor het motivatiegesprek. De motivatiegesprekken vinden online plaats in de week van 15 april 2024. In het email bericht staat de exacte datum en tijd (CET) van het motivatiegesprek. Op deze tijd dien je over een werkende internetverbinding te beschikken in een rustige omgeving, zonder andere personen erbij. Zorg dat je op tijd klaar bent.

  Het motivatiegesprek zal online plaatsvinden via het platform Microsoft Teams. Je kunt de gratis Microsoft Teams app hier downloaden. Zorg ervoor dat je de app ruim vóór aanvang van het gesprek geïnstalleerd hebt. Eventueel is het gesprek ook te voeren via de webbrowsers Microsoft Edge of Google Chrome. Apple gebruikers, opgelet: Microsoft Teams werkt niet met Safari, je moet de app downloaden of één van de genoemde webbrowsers gebruiken. Zorg dat je goed voorbereid bent; als het gesprek wegens technische redenen niet kan plaatsvinden kan dat nadelige gevolgen hebben voor je toelating.

  Op de dag van het motivatiegesprek ontvang je 15 minuten vóór het aangekondigde tijdstip per e-mail een uitnodiging voor het motivatiegesprek via een link. Eén van onze medewerkers zal de audio en videoverbinding met je testen. Vervolgens wacht je tot de commissie beschikbaar is en zich bij het gesprek voegt.

  Het motivatiegesprek zal maximaal 30 minuten duren. Aan het gesprek nemen 3 juryleden deel die vragen stellen over jouw ideeën over de opleiding en wat je daarmee wilt bereiken. Ook je portfolio en je masterplan worden met je doorgenomen. Geef spontane en eerlijke antwoorden, dat werkt het beste.

  Samenvattend:

  • Op 20 maart 2024, vóór 21:00 CET, ontvang je bericht of je bent uitgenodigd voor het motivatiegesprek, met daarin de exacte datum en tijd van het gesprek.
  • De motivatiegesprekken vinden plaats in de week van 15 april 2024. · Zorg dat je Microsoft Teams geïnstalleerd hebt.
  • Zorg dat je ruim op tijd klaar zit en dat je internetverbinding werkt.
  • Zorg dat je alleen bent, in een rustige omgeving.
  • 15 minuten vóór het aangekondigde tijdstip ontvang je een uitnodiging (link) per email voor een conference call via Microsoft Teams.
  • Accepteer de uitnodiging; er zal een korte test volgen met één van onze medewerkers.
  • Zodra de commissie beschikbaar is kan het motivatiegesprek beginnen.

  5. Na het toelatingsexamen
  De uitslag van het toelatingsexamen wordt binnen twee weken na het toelatingsexamen per e-mail medegedeeld. De directie van het Koninklijk Conservatorium zal in principe het advies van de toelatingscommissie overnemen, maar behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 augustus 2024, ontvang je officieel bericht over je toelating van de directie van het Koninklijk Conservatorium.

  6. Annuleren
  Als je afziet van je verzoek tot inschrijving en het toelatingsexamen, geef dat dan zo snel mogelijk via Studielink aan ons door. Dan kan jouw plaats voor de toelatingsexamens nog worden toegewezen aan een andere kandidaat die nu op de wachtlijst staat.

  7. Tot slot
  We wensen je heel veel succes met de voorbereidingen en kijken er naar uit om je binnenkort online te ontmoeten. Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met Paul Jeukendrup via p.jeukendrup@koncon.nl.

  Alessandra en Jonty vertellen over het Master Project

  Twijfel je waar je moet beginnen bij het ontwerpen van je Master Project Plan? Bekijk de video hieronder voor wat inspiratie.