Tijdens je masterstudie Jazz Saxofoon/Klarinet/Fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag specialiseer je je als onderzoekend, zelfstandig en uitvoerend jazzmusicus. Je bent tijdens de bacheloropleiding al boven komen drijven als bijzonder talent, en die kwaliteit wordt tijdens je master van twee jaar verder uitgewerkt. Je verdiept je podiumervaring en werkt je eigen artistieke visie en stijl verder uit, onder andere tijdens de masterclasses van gastdocenten uit de jazzwereld. Je krijgt individuele begeleiding op drie onderdelen: artistiek (je instrument of hoofdvak), onderzoek en professionele beroepsvoorbereiding.

In het eerste jaar van de masteropleiding geef je een publieke presentatie waarmee je laat zien dat je als onafhankelijk functionerend jazzmusicus opereert. Gebaseerd op je profiel maak je binnen het curriculum keuzes om je muzikale spectrum te verbreden en je vaardigheden te verdiepen. Aan het eind van het tweede jaar geef je je eindpresentatie. Het programma van dit publieke examen is vrij te kiezen.

Master Project

Het Master Muziek programma bied je de unieke mogelijkheid om een Master Project te ontwikkelen dat gericht is op je eigen toekomst. Het Master Project omvat de drie domeinen van ons master curriculum: artistic development, research en professional integration. Als onderdeel van het curriculum krijg je individuele lessen en groepslessen in je hoofdvak ter ondersteuning van je artistieke ontwikkeling, zal je onderzoek doen in een onderwerp naar keuze, en zal je je eigen professionele integratie activiteit ontwerpen en initiëren. Al deze elementen en activiteiten komen samen in het Master Project. Om je Master Project succesvol te ontwikkelen krijg je begeleiding en ondersteuning van je hoofdvakdocent, onderzoek begeleider en professionele integratie coach. Ook word je lid van een peer group, waarin je het project kan bespreken. Het ontwerpen van je eigen Master Project geeft je tijdens je studie de mogelijkheid om je toekomstige carrière te overwegen en te experimenteren met je eigen beroepspraktijk. Het is belangrijk dat je bij het creëren van je Master Project rekening houdt met hoe je project het vinden van een plek in de beroepspraktijk na afloop van je studie zal bevorderen. Omdat we samenwerking willen stimuleren, is het mogelijk het Master Project samen met andere studenten te doen. Voor meer informatie, zie de Master Project Guidelines onderaan deze pagina.

Onderwijsfilosofie

De onderwijsfilosofie van de Master Muziek van het Koninklijk Conservatorium is te zorgen voor de ontwikkeling van zowel je individuele artistieke visie en persoonlijke groei, als je onderzoekende houding, ondernemerschap en onafhankelijkheid. Tegelijkertijd wordt je culturele horizon verbreed, terwijl je ook je instrumentale en technische vaardigheden ontwikkelt op een kwalitatief hoog niveau. We willen dat onze alumni excellente performers en componisten zijn, maar ook professionals die kunnen reflecteren over hun rol in de maatschappij, en die kunnen samenwerken en omgaan met de complexe werkelijkheid van de wereld van de beroepsmusicus, nu en in de toekomst.

Specificaties

Taal

Engels

Lestijd

75min/ week

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Introductie Koninklijk Conservatorium

“De jazz afdeling is een grote familie (…) maar ik ken ook veel mensen van andere afdelingen. Het is erg leuk met hen muziek te maken en daar leer ik zoveel van” – Alba, student Jazz Trompet

Ontdek het Koninklijk Conservatorium tijdens de jaarlijkse Open Dag