Informatie over de toelatingseisen van NAIP is te verkrijgen bij Renee Jonker (r.jonker@koncon.nl) en op de website www.musicmaster.eu.