Studie-informatie

Ben jij een muzikant met een groot hart voor educatie? Wil jij expert worden op het gebied van vocaal of instrumentaal onderwijs?

Dan is de masterspecialisatie Instrumental and Vocal Learning & Teaching iets voor jou. Deze Master is een verdieping in praktijk en theorie van het instrumentale en vocale muziekonderwijs, en staat open voor studenten die een bacheloropleiding Muziek, Docent Muziek, of een gelijkwaardige studie met goed gevolg hebben afgerond.

Deze opleiding is een specialisatie binnen de Master Muziek omdat een goede instrumentale of vocale docent vooral ook een goede musicus moet zijn.

Tijdens deze masterstudie groei je verder in muzikaal-artistieke vaardigheden en ontwikkel je daarnaast technieken op het gebied van het leren van muziek en in het lesgeven. Als vocalist of instrumentalist ontplooi je je eigen muzikale expertise in samenhang met methodiek en didactiek van instrument en zang. Ook bouw je algemene muzikale vaardigheden op zoals improvisatie en leer je theorievorming over muziekonderwijs praktisch toepassen in de onderwijspraktijk. Tijdens je studie staat het uitvoeren van een eigen, praktijkgericht onderzoek centraal.

Om het internationale perspectief te verbreden biedt het programma mogelijkheden om gedurende 1 semester in het buitenland te studeren. Er bestaat een nauwe samenwerking met o.a. het Master Programma voor instrumentaal en vocaal onderwijs aan de University for Music and Performing Arts in Graz, Oostenrijk.

Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Zie 'collegegeld'

Afdelingscoördinator

Suzan Overmeer

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium

Kom naar onze jaarlijkse Open Dag !