Om tot de master muziekeducatie toegelaten te worden, heb je minimaal een bachelor opleiding muziek of docent muziek afgerond. Voordat je daadwerkelijk toegelaten wordt, leg je een toelatingsexamen af dat bestaat uit drie onderdelen:

  • het beoordelen van de instrumentale/vocale vaardigheden,
  • het beoordelen van pedagogische en/of methodisch-didactische inzichten en ervaringen, en
  • het beoordelen van het studieplan

Voor het eerste onderdeel presenteer je een zo breed mogelijk repertoire waaruit door de commissie tijdens het toelatingsexamen een selectie wordt gemaakt. Deze test van de instrumentale/vocale vaardigheden neemt ongeveer 15-20 minuten in beslag.

Ten aanzien van het tweede onderdeel wordt getest in hoeverre je in staat bent een persoonlijke (muziek) pedagogische en didactische visie te verwoorden en deze te relateren aan je praktisch handelen als muziekpedagoog. Ook wordt er van je verwacht muziekeducatie in de context te zien van actuele culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Master Study Plan

Voordat je de master begint moet je een Master Study Plan insturen. Dit plan bevat het volgende: je motivatie voor het volgen van de masterstudie, het specifieke studiegebied dat je wilt bestuderen en de doelen die je wilt behalen, het onderzoeksprogramma en de relatie tot het hoofdvak en je persoonlijke wensen voor de studie. Bekijk de Master Study Plan Guidelines onderaan de pagina.