Als je auditie doet voor de afdeling Theorie der Muziek kun je kiezen tussen een live-auditie of een online auditie in real-time (via Microsoft Teams).

Analyse

 • het inleveren van gemaakte werkstukken
 • het ter plaatse vervaardigen van een schriftelijke analyse

Harmonie

 • het inleveren van gemaakte werkstukken
 • het ter plaatse schriftelijk uitwerken van één of meer opgaven
 • het aan de piano harmoniseren van een gegeven melodie

Contrapunt

 • het inleveren van gemaakte werkstukken Dit onderdeel vervalt indien de kandidaat geen onderwijs in het vak contrapunt heeft genoten

Solfège

 • het noteren van een 3-stemmig polyfoon dictee
 • het noteren van een ritmisch dictee
 • het uitvoeren van een genoteerd ritme
 • het van blad zingen van een begeleide en een onbegeleide solfège
 • het waarnemen van fouten - op melodisch, ritmisch en harmonisch terrein - in enkele voorgespeelde muzikale fragmenten

Piano

 • het spelen van enkele voorbereide stukken
 • het van blad spelen van één of meer eenvoudige onvoorbereide stukken Dit onderdeel vervalt indien de kandidaat een toetsinstrument als hoofdvak heeft

Opmerkingen:
Om de vakliteratuur met resultaat te kunnen bestuderen, dient men te beschikken over een goede passieve kennis van de Franse, Duitse en Engelse taal, of over het vermogen om eventuele deficiënties op dit terrein in relatief korte tijd weg te werken.

Master Study Plan

Voordat je de master begint moet je een Master Study Plan insturen. Dit plan bevat het volgende: je motivatie voor het volgen van de masterstudie, het specifieke studiegebied dat je wilt bestuderen en de doelen die je wilt behalen, het onderzoeksprogramma en de relatie tot het hoofdvak en je persoonlijke wensen voor de studie. Bekijk de Master Study Plan Guidelines onderaan de pagina.