Studie-informatie

Deze nieuwe master (sinds september 2017) lijkt in opzet en structuur op de algemene docentenvariant van de master Muziektheorie, maar richt zich specifiek op de muziektheorie vanaf de Middeleeuwen tot de vroeg-Romantiek. We bieden hiermee een internationaal onderscheidend studietraject aan.  

De specialisatie op het terrein van de oude-muziektheorie wordt mede verzorgd door de afdeling Oude Muziek, die wereldwijd bekend staat als één van de grootste en belangrijkste opleidingen in zijn soort. De theorie kan zo worden bestudeerd in continue samenhang met de praktijk. Tijdens de master worden vanzelfsprekend verbindingen gelegd met de ‘derde cyclus’ (wetenschappelijk onderzoek op het hoogste academische niveau, met zicht op een PhD-traject na het voltooien van de masteropleiding).

Je ontwikkelt een breed scala aan methodisch/didactische vaardigheden, waarmee je internationaal als docent ‘Theorie van de Oude Muziek’ aan de slag kunt. Een specifiek beroepsperspectief dus.

Het tweejarige mastercurriculum loopt langs drie hoofdlijnen:

Ten eerste het métier: drie cursussen waarin muziek creëren (‘schrijfkunst’), analyse en literatuur-/bronnenstudie worden geïntegreerd volgens de ‘SAL-formule’ (Schrijfkunst-Analyse-Literatuur). Deze drie cursussen bestrijken elk een historische periode, van Middeleeuwen en Renaissance, Hoog-Renaissance en Barok tot Laat-Barok, klassiek en vroeg-Romantiek. Naast het kernvak Basso continuo/partimento doe je een aantal keuzevakken, zoals bijvoorbeeld improvisatie in verschillende stijlen, muziekfilosofie/-esthetiek, retorica en affectenleer, notatiekunde, Liturgie/Gregoriaans, Zang/ensembleleiding.

Ten tweede het onderzoek: we vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt tot een zelfstandig functionerend musicus die de voortdurend veranderende beroepspraktijk goed aankan. Daarom doe je tijdens de masteropleiding ook onderzoek naar een onderwerp naar keuze. Je wordt daarbij begeleid door een supervisor, je volgt een introductiecursus over het doen van (artistiek) onderzoek en een keuzevak in je eerste jaar. Je neemt deel aan een Master circle, een ‘peer-to-peer’ groep bestaande uit medestudenten en een circle leider. Aan het einde van je masteropleiding presenteer je de resultaten van je onderzoek. In dit verband neem je deel aan het internationale muziektheoretische en/of muziekpedagogische discours. Dat betekent dat je bijdragen levert tijdens (internationale) congressen, symposia, studiedagen etc.. Je staat middenin het muziektheoretische leven en bezoeken aan buitenlandse muziekvakinstituten voor je onderzoek horen daarbij. 
Bij de aanmelding tot de masteropleiding, stel je een studieplan (Master Plan) op, waarin je beschrijft hoe je je masteropleiding wilt invullen. Kijk hier voor meer informatie.

 En ten slotte methodiek: Hier komen onder meer vraagstukken aan de orde die specifiek te maken hebben met het lesgeven aan een Early Music-af­de­ling, zoals bijvoorbeeld het vormgeven van een cursus ‘Aural Skills & Analysis’ voor oude-muziekstudenten en het uitzoeken en zelf maken van solfègemateriaal dat toege­spitst is op het Oude Muziek-repertoire. Je zult stages doen bij cur­sussen die wor­den ge­geven aan onze afdeling Oude Muziek. Ook een stage aan een buitenlands instituut is natuurlijk mogelijk.


Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Paul Scheepers

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium

Neem een kijkje binnen bij het Koninklijk Conservatorium

Ontdek het Koninklijk Conservatorium tijdens de jaarlijkse Open Dag