Studie-informatie

De masteropleiding Instrumenten & Interfaces wordt aangeboden door het Instituut voor Sonologie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag samen met STEIM in Amsterdam en is in september 2011 gestart.

Sonologie en STEIM werken al decennia lang samen aan de ontwikkeling van software en hardware die de interface vormen tussen performers en elektronische instrumenten. De term “interface” wordt hier gebruikt in de context van live elektronische muziek, maar ook voor andere vormen van artistieke activiteit die afhankelijk zijn van de interactie tussen technologie en de gebruikers, bijvoorbeeld sound installations, studio’s voor elektronische muziekproductie, software voor ruimtelijke verdeling van geluid, enz. Gelet op de prominente aanwezigheid van deze zaken in de hedendaagse kunst, is het van groot belang dat zowel de technische aspecten als de historische achtergrond in deze onderwijscontext worden meegenomen.

Dit tweejarige masterprogramma is gericht op de realisatie van individuele projecten. Ook biedt het programma ruimte voor samenwerkingsprojecten waarin zowel de technische als de uitvoerings aspecten worden gedeeld met partneronderzoekers. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een relevante bachelorgraad. Voorbeelden van relevante studies zijn: verschillende design- of geluidsgerelateerde onderwerpen (bijvoorbeeld compositie, sonologie, industrieel ontwerpen of interactive design), of aanverwante technische vakken zoals kunstmatige intelligentie, informatica of elektrotechniek. De vakken worden in het Engels gegeven en van kandidaten wordt verwacht dat zij de taal vloeiend spreken.

Toelatingsvoorstellen moeten toegespitst zijn op één van de volgende categorieën:

  • Performance: het gebruik van interfaces benaderd vanuit het perspectief van spelen en/of improviseren. De nadruk ligt hier op het maken van instrumenten of interfaces voor specifieke toepassingen, zoals live-optredens,sound installations of mobiele toepassingen.
  • Instrumentaal: het gebruik van sensoren om een bespeelbaar instrument te ontwerpen. Hier ligt de nadruk op het bedenken, ontwerpen en realiseren van zo’n instrument op basis van visualisaties en/of sensoren, samen met de juiste speeltechnieken.
  • Protocol: het ontwerpen van de hardware voor de communicatie. Hier ligt de nadruk meer op het technische aspect van het produceren van instrumenten en interfaces: hardware, sensoren, software en de communicatie tussen verschillende componenten op een technisch niveau.
  • Tijdens het eerste studiejaar ontwikkelt de student onder begeleiding van een of meer mentoren zijn/haar hardware en/of software. 

Studenten nemen deel aan de ‘researchgroep’ van STEIM, een wekelijkse bijeenkomst waar de onderzoekers van STEIM, samen met gasten en studenten, werken aan actuele en innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van instrumenten en interfaces. Masterstudenten kunnen volwaardig lid worden van de groep en actief deelnemen, op conceptueel en praktisch niveau, aan de ontwikkeling van toekomstige instrumenten en interfaces. Ook maken studenten op basis van hun eigen project een keuze uit aanvullende vakken uit de curricula van het Instituut voor Sonologie

In het tweede jaar ligt de nadruk op het in de praktijk brengen van de resultaten van het project, met presentaties van de projecten aan studenten en het publiek bij STEIM en Sonologie. Met het oog hierop wordt de juiste documentatie voor het project ontwikkeld. 

Aan het einde van het eerste jaar vindt er een evaluatie plaats, die de basis vormt voor toelating tot het tweede jaar van de opleiding. Van kandidaten voor de mastergraad wordt verwacht dat zij een publieke uitvoering/presentatie van hun werk verzorgen, met een bijbehorende scriptie. Het behalen van de mastergraad is afhankelijk van het niveau dat bereikt is in het project als geheel, de kwaliteit van de scriptie en de beheersing en kennis van de onderwerpen en de context daarvan bij de uiteindelijke verdediging.


Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Sonologie

Collegegeld

Afdelingshoofd

Kees Tazelaar

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium

Sonologie op het Koninklijk Conservatorium

Welkom op het Koninklijk Conservatorium

Ontdek het Koninklijk Conservatorium tijdens de jaarlijkse Open Dag