Studie-informatie

Je hebt een Bachelor Zang of Koordirectie en je wilt je verder ontwikkelen tot een veelzijdig musicus. Zingen in een professioneel ensemble vind je een interessante optie en je zoekt naar een opleiding waarin je alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn kan ontwikkelen. Maar je ziet jezelf niet alleen als een op kwalitatief hoog niveau functionerend ensemble vocalist maar ook als solist, en als maker, performer en leider, in de context van een ensemble. Je denkt na over de rol en positie van de kunstenaar in de maatschappij en je bent op zoek naar opleiding waarin die vraag een rol speelt. Dan is de Master Ensemblezang de opleiding voor jou.

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met het befaamde Nederlands Kamerkoor en zijn chef-dirigent Peter Dijkstra. In het eerste jaar van de Master zijn er stageprojecten bij het NKK waar je werkt aan repertoire uit verschillende stijlperioden onder leiding van toonaangevende dirigenten en word je gecoacht door ensemblespecialisten uit het koor. Je krijgt zo een goed beeld van de professionele ensemblepraktijk en leer je alle facetten van het ensemble-zingen beheersen. In het tweede jaar van de opleiding ga je ook onderdeel uitmaken van NKK NXT, het programma waarin het NKK jonge zangers en kunstenaars uit andere disciplines de kans geeft gezamenlijk in vier maanden een voorstelling te ontwikkelen gebaseerd op ensemblerepertoire rondom een maatschappelijk onderwerp waarin je eigen urgentie leidend is. Je bent dan, onder begeleiding van experts van het NKK, samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het concept , repertoire, vormgeving, enscenering, PR en publiciteit en alles wat je als groep verder nog kunt bedenken in relatie tot het project. Er is een budget beschikbaar. Het project zal meerdere keren uitgevoerd worden op diverse podia. Kortom je leert in praktijk wat het is om als zelfstandig kunstenaar de wereld in te gaan.

Het 2e Master jaar zal veel van je inzet en tijd vragen. Mede daarom betaalt het NKK het zg. wettelijke collegegeld voor dit 2e jaar. Indien je een niet EEU student bent krijg je een korting ter hoogte van het wettelijke collegegeld op het instellingscollegegeld.

Naast de activiteiten bij het NKK volg je de vakken zoals aangegeven in het curriculum van de Master Ensemblezang. In het Ensemble Singing Practicum werk je aan allerlei technisch-vocale vaardigheden en artistieke vaardigheden nodig voor het werken in een ensemble, en verdiep je je in de sociale en historische context van het repertoire. In de lessen wordt altijd de link gelegd met de stageprojecten die je binnen het NKK gaat volgen.

Je hebt 75 minuten per week zangles bij een van de hoofdvakdocenten zang binnen de zangafdeling en je werkt met een coach|pianist. In deze lessen richt je je niet alleen op de vocaal-technische eisen die het ensemble-zingen stelt, maar blijf je ook je solistische vaardigheden ontwikkelen. In het vak Introduction to Project Management begin je met het ontwikkelen van een aantal vaardigheden die je al in het tweede Masterjaar hard nodig zult hebben.

Naast je vocale en artistieke ontwikkeling en de intensieve voorbereiding op de professionele wereld werk je ook aan het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Je doet een onderzoek naar een onderwerp naar eigen keuze en je wordt daarbij begeleid door een supervisor, je volgt een introductiecursus over het doen van (artistiek) onderzoek en een keuzevak in je eerste jaar. Je neemt deel aan een Master Circle, een ‘peer-to-peer’ groep bestaande uit medestudenten en een circle leider. Aan het einde van je masteropleiding presenteer je de resultaten van je onderzoek. Het ligt voor de hand de diverse onderdelen van het curriculum waar mogelijk met elkaar verbinden.

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Marjolein Niels