Studie-informatie

De masterspecialisatie Muziekeducatie is een verdieping in praktijk en theorie van het instrumentale en vocale muziekonderwijs, en staat open voor studenten die een bacheloropleiding Muziek, Docent Muziek, of een gelijkwaardige studie aan het conservatorium met goed gevolg hebben afgerond. Je ontwikkelt tijdens deze master zowel je muziek-pedagogische en -didactische als muzikaal-artistieke vaardigheden. In deze masteropleiding is je instrumentaal of vocaal musiceren een belangrijk uitgangspunt. Je volgt dan ook een masterspecialisatie binnen de Master Muziek. Je studeert af als musicus met de specialisatie om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan goed instrumentaal en vocaal onderwijs.

Muziekeducatie is niet eenduidig. Er is niet één lesmethode die de beste is en de en de doelen van muziekonderwijs kunnen voor iedereen verschillend zijn. Er zijn vele vormen en contexten waarin het muziekonderwijs wordt aangeboden, van muziekscholen, het kunstvakonderwijs, muziekles op basis- en voortgezet onderwijs, tot individuele muzieklessen. Alle vormen dragen bij aan de muzikale ontwikkeling van mensen met uiteenlopende culturele en persoonlijke achtergronden en behoeftes. Goede muziekdocenten zijn flexibele specialisten die maatwerk kunnen leveren.

Muzikale en pedagogische expertise, enthousiasme en een open en kritische houding vormen de basis van deze master. Je ontwikkelt je muzikale expertise in samenhang met pedagogische vaardigheden (methodiek en didactiek van instrumenten en zang, algemene onderwijsvaardigheden en muzikale vaardigheden). Tijdens je studie staat het uitvoeren van een eigen, praktijkgericht onderzoek centraal.

Als afgestudeerde master Muziekeducatie ben je een expert op het gebied van muziekonderwijs.


Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Zie 'collegegeld'

Afdelingshoofd

Anja van Keulen

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium