Studie-informatie

T.I.M.E. (This is Music-theatre Education) is de jongste scheppende afdeling van het Koninklijk Conservatorium en biedt bachelors die aan een kunstopleiding zijn afgestudeerd de kans zich gedurende twee jaar in het muziektheater te bekwamen. T.I.M.E. staat middenin de praktijk door de nauwe samenwerking met onder andere Muziektheatergezelschap Veenfabriek in Leiden.

Binnen vitale kunstvakopleidingen is het van groot belang dat over grenzen van disciplines en genres heen wordt gekeken, en dat op die grensvlakken onderzoek wordt verricht: inter- en multidisciplinair. T.I.M.E. is zo’n afdeling. Sinds de oprichting van de Interfaculteit voor Beeld en Geluid (nu ArtScience) in 1985 door Frans Evers en Dick Raaijmakers spelen wij een actieve, scheppende rol in experimenteel muziektheater. We doen onderzoek naar de theorie en de praktijk van het modern muziektheater, met vakdocenten uit de praktijk zoals Paul Koek (artistiek leider De Veenfabriek) en Paul Slangen (dramaturg).

Als Master bij T.I.M.E. volg je je eigen studiepad, ingezet vanuit je eigen onderzoeksvraag, opvoeringspraktijk en ambitie. In het eerste jaar staat artistieke uitwisseling centraal tijdens de opleiding. Daarom wordt er onder andere binnen een collectief maakproces gewerkt. Het gaat er bij dat proces om vanuit ieders individuele inbreng een gemeenschappelijke creatieve taal te ontwikkelen. Er wordt dan van je verwacht dat je zelf je eigen plek binnen de groep en het proces creëert. Je zult hierdoor een bepaalde methode van werken en een mentaliteit leren kennen die ten grondslag ligt aan het maakproces in het muziektheater. Het tweede jaar staat in het teken van je eigen individuele ontwikkeling. Je hebt intensief contact met een door jou gekozen vakspecialist. Je hebt een open houding naar je medestudenten, naar andere kunstdisciplines en naar de maatschappij. Tijdens deze master ben je gekoppeld aan een maatschappelijke gesprekspartner, om naast je artistieke opleiding, ook met één been in de maatschappij te (blijven) staan.

Het muziektheater kent een lange traditie die wortelt in de Grieks-klassieke cultuur. Maar het is nog altijd een vitale, hedendaagse kunstvorm. Waar muziek bestaat bij gratie van compositorische principes – ritme, tijdsduur, toonhoogte, vorm, harmonie, klankkleur, tempo – is muziektheater bij uitstek de kunst van de synesthesie en synergie. De samensmelting van woord, klank, beweging en beeld zorgt voor een ervaring die voorbij de beperkingen van de afzonderlijke zintuigen gaat. Muziektheater verlangt van de makers het vermogen om deze grenzen te overschrijden. Muziektheater maakt daarom onder andere gebruik van De musicerende acteur en De acterende muzikant; de theatrale ruimte als partituur, als gecomponeerde ruimte.


Docenten

Specificaties

Taal

Engels & Nederlands

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Ines van der Scheer

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium