Het Koninklijk Conservatorium heeft een verplicht educatie-programma voor Bachelor 3 studenten waarin studenten leren lesgeven op hun eigen instrument. Hiervoor zoeken we zogenaamde ‘pedagogische leerlingen’. Deze leerlingen - er is behoefte aan zowel beginners als gevorderden, kinderen en volwassenen - krijgen gedurende 15 weken wekelijks een instrumentale/vocale les van een van onze studenten. De lessen duren gemiddeld drie kwartier. De betrokken methodiekdocent volgt de voortgang van de lessen en zal incidenteel een les bijwonen. De lesdag en lestijd wordt afgesproken met de student en de lessen vinden plaats op het Koninklijk Conservatorium, van september 2024 t/m januari 2025.

Afspraken

De pedagogische leerling dient zelf een instrument te huren of kopen. NB: het KC verhuurt/verkoopt geen instrumenten. Daarom het verzoek voor u zich aanmeldt na te gaan of u daadwerkelijk over een instrument kunt beschikken.

Om de lessen te kunnen volgen, dient de pedagogische leerling dagelijks tijd vrij te maken om te studeren. Ook het wekelijks volgen van de lessen is een noodzaak: dit om de methodische opbouw van de lessen en het goede verloop van dit studieonderdeel voor onze studenten te waarborgen. Veel van onze studenten komen uit het buitenland, hiervoor geldt dat de voertaal Engels is.

Het is mogelijk dat, voor educatieve doeleinden, tijdens de lessen video-opnames gemaakt worden. In dat geval vragen we uw toestemming voor het maken van opnames.

Aanmelding

Aanmelden voor pedagogische lessen voor 2024/2025 kan via onderstaand aanmeldingsformulier tot eind mei 2024. U ontvangt begin juli per email bericht of u per september al dan niet als pedagogische leerling wordt geplaatst. Indien u niet geplaatst bent, kunnen we uw naam op de wachtlijst plaatsen.

De docent en student beslissen samen over welk profiel pedagogische leerling het beste past bij de leerbehoefte van de studenten. Sommige studenten willen juist graag een beginner terwijl andere studenten misschien liever lesgeven aan een ervaren iemand.

Voor sommige instrumenten is het aanbod groter dan de vraag en plaatsing is niet altijd mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor piano, zang, viool, cello. Op het aanmeldingsformulier ziet u voor welke instrumenten pedagogische leerlingen nodig zijn. We verzoeken u, naast een eerste, ook een tweede keuze in te vullen.

Voor een aantal instrumenten kan een geschiktheidstest van toepassing zijn. Dit wordt in onderling overleg besloten. Ook nemen we geen pedagogische leerlingen aan die ook nog van een andere docent leskrijgen op hetzelfde instrument.

Kosten

Aan de pedagogische lessen zijn geen kosten verbonden. Wel moet de pedagogische leerling zelf een instrument kopen of huren.

Bekijk de voorwaarden.Contact

Met vragen kunt u terecht bij Lucienne de Roos, coördinator stages en samenwerking via educatie@koncon.nl

Aanmelden

Kies een instrument
Kies een ander instrument dan de eerste keuze
Graag een korte omschrijving
Zie het document met de voorwaarden hierboven