Een muzikale BASIS
Het Koninklijk Conservatorium is het enige conservatorium in Nederland met een onderwijsprogramma voor kinderen in het basisonderwijs: BASIS: Muziek voor blazers. Ook als het kind later niet een professionele muziekopleiding zal volgen, is dit inleidend muziekprogramma een zinvolle investering. Op jonge leeftijd intensief kennis maken met muziek draagt bij aan een gezonde, brede ontwikkeling van uw kind.

BASIS is een muziekprogramma voor kinderen in de basisschool (7 jaar en ouder) die een blaasinstrument willen leren bespelen. Er kan gekozen worden voor één van de vijf instrumenten van het klassieke blaaskwintet: fluit, hobo, klarinet, fagot of hoorn. In ons lesprogramma hanteren we vier principes:

  • De kinderen leren op hun gehoor een instrument bespelen. Luisteren is essentieel voor musiceren. De auditieve ervaring is de basis voor het leerproces: van luisteren en zingen/bewegen naar spelen.
  • We werken vanuit klankvoorstelling naar muzieknotatie: het gaat om een "breed" muzikaal spectrum van zingen, bewegen op muziek, componeren, improviseren en instrument bespelen. Uitgangspunt blijft het luisteren, muzieknotatie komt later pas aan bod.
  • Muziek maken doe je samen. Muziek léren maken dus ook. Samenspel is de centrale vaardigheid bij BASIS: het blaaskwintet.
  • Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Bij BASIS musiceert een kind in een groep en toch kan het op eigen niveau werken aan de liedjes en oefeningen die in de les worden behandeld.

De lessen worden gegeven door erkende docenten, die gespecialiseerd zijn in blaasmuziekonderwijs voor jonge kinderen. Voor elk blaasinstrument hebben we één specialist in het BASIS huis. Deze docenten plaatsen de instrumentale les in het kader van de Brede Muzikale Ontwikkeling (BMO). Zo blijft er een goede balans tussen de algemene muzikale ontwikkeling en de specifieke instrumentbeheersing.

Docenten
Mieke van Dael, fagot en coördinatie
Karin de Jong, fluit
Irma Kort, hobo
Martine Belderok, klarinet
Klaske de Haan, hoorn

Aanmeldingen open

Bent u geïnteresseerd in het programma en wilt u meer informatie ontvangen? U kunt een email sturen naar basis@koncon.nl.

Docenten

Taal

Nederlands

Duur

4 jaar

Graad

Certificaat

Cursusgeld

Zie 'Cursusgelden'

Afdelingshoofd

Thomas Herrmann

Contact

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling BASIS: Muziek voor blazers.

Kennismaken?

Meer weten over BASIS? Kom dan naar de Open Dag PI & BASIS.

Elk schooljaar starten we met een nieuwe groep 7 tot 10-jarigen. Kinderen die iets jonger zijn, zijn ook van harte welkom. In verband met het goed kunnen bespelen van een blaasinstrument is het belangrijk dat tanden (grotendeels) gewisseld zijn.

De kinderen beginnen in de grote groep, gericht op de Brede Muzikale Ontwikkeling (BMO). Na deze les krijgen de kinderen in kleine groepjes muziekles op hun eigen instrument. We zorgen voor een veelvuldige herkenning bij de leerlingen: wat in de grote groep geleerd wordt, kan worden toegepast op het instrument; wat in de instrumentale les aan de orde is, komt terug in de grote groep.

Lessen

BASIS vindt op de volgende dagen en tijden plaats:

BASIS 1 dinsdag 16.00-18.00

BASIS 2 donderdag 16.00-18.00

BASIS 3 dinsdag 18.00-20.00

BASIS 4 donderdag 18.00-20.00

Neem een kijkje bij...