Lesprogramma

Het lesprogramma is als gevolg van de eigenheid van elk instrument niet voor elk instrument hetzelfde. Alle kinderen volgen op woensdagmiddag de les Brede Muzikale Ontwikkeling.
De pianisten krijgen wekelijks 45 minuten pianoles en 1 maal in de twee weken een aanvullende pianoles van 30 minuten.
Alle strijkers, blokfluitisten en slagwerkers krijgen wekelijks 40 minuten instrumentale les en een groepsles van drie kwartier tot een uur.

Voortgang

De voortgang van elke leerling in Jong KC Junior wordt gevolgd in elke les, in samenspelmomenten en tijdens de concerten. Minimaal tweemaal per jaar is er mondeling contact met de ouders over de geconstateerde voortgang.
Leerlingen in Jong KC Junior doen in principe na twee jaar toelatingsexamen voor Jong KC. In sommige gevallen kan dat toelatingsexamen een jaar eerder plaatsvinden, maar incidenteel - en uitsluitend bij een realistisch perspectief op Jong KC - wordt een derde jaar toegevoegd.

Als voorbereiding op het toelatingsexamen is het mogelijk om je aan te melden voor een informeel voorspeelmoment. Aanmelden kan via deze link.

Contact

Hoofd Jong KC Muziek

Annick van Gennip

Vragen?

Voor vragen en meer informatie, neem contact op met de afdeling Jong KC.