Een volwaardige muziekopleiding voor jong talent

Kinderen met passie voor muziek willen het ook heel goed kunnen. Zij oefenen intensief en langdurig om hun instrument technisch te kunnen beheersen en om te kunnen begrijpen wat er in de muziek gebeurt.

De School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium is een leeromgeving waar we jonge mensen met een passie voorbereiden op een professionele toekomst in de dans, muziek of beeldende kunst in combinatie met regulier onderwijs (primair en voortgezet). Om op de school aangenomen te worden moet er eerst met succes een toelatingsexamen gedaan worden.

Plezier, uitdaging, kwaliteit
Jong KC Muziek is binnen de School voor Jong Talent is de afdeling die zich op de jonge musici richt. Jong KC Muziek biedt opleidingen in alle instrumentale hoofdvakken, zowel voor jazz als voor oude muziek en klassieke muziek. Daarnaast kan er zang en compositie gestudeerd worden. Wij bieden volledige opleidingsprogramma’s met hoofdvaklessen, correpetitie, kamermuziek, combo’s, pianoles, solfège, gehoortraining, koorzang en muziektheorie.

Jong KC Muziek biedt dit programma aan binnen de School voor Jong Talent.

In uitzonderlijke gevallen kan een aanvraag gedaan worden voor deelname als externe leerling. Een externe leerling krijgt alleen de kern van het muzikale programma, om dit te kunnen combineren met een school in de eigen omgeving.

Als voorbereiding op het toelatingsexamen is het mogelijk om je aan te melden voor een informeel voorspeelmoment. Dat kan via deze link.

Projecten

Musiceren doe je niet voor jezelf alleen, je brengt muziek over aan anderen: je geeft concerten. Daarom wordt de opleiding naast de wekelijkse lessen voor een belangrijk deel ook gerealiseerd in projecten. De strijkers en blazers spelen samen in het Atheneum Kamerorkest en het Atheneum Blazers Consort. Samen met pianisten en andere instrumentalisten maken zij kamermuziek. Hoogtepunt van het jaar is het Jong KC Zomerfestival, waarmee elk schooljaar wordt besloten. De jazzleerlingen spelen samen in combo’s en ontmoeten elkaar in het Festival Youth Jazz Orchestra (FYJO).

Haagse vioolschool
De jonge strijkers in de School voor Jong Talent worden vroeg in contact gebracht met de praktijk van het ensemblespel. Daarom vormt de strijkersklas een wezenlijk onderdeel van de opleiding bij de Haagse vioolschool. Deze strijkersklas, het Atheneum Kamerorkest (AKO), bestaat sinds 1985 en is het visitekaartje van Jong KC.
Het AKO is in de eerste plaats een strijkorkest: er wordt veel aandacht besteed aan specifiek repertoire voor strijkinstrumenten. Meer en meer ontwikkelt het Atheneum Kamerorkest zich naar flexibele samenstellingen: kleine bezetting met klavecimbel voor barokmuziek (Jong Barok), grote bezetting aangevuld met blazers voor het symfonische repertoire of grote strijkersbezetting voor het romantische strijkersrepertoire.

Repetitietijd
Het Atheneum Kamerorkest repeteert elke zaterdagmorgen van 10.00 – 12.30 uur in de Arnold Schönbergzaal van het Koninklijk Conservatorium. Ter voorbereiding op concerten worden ook studiedagen en werkweekenden gehouden om de kwaliteit van het samenspel op het vereiste niveau te brengen.

Vaste programmering
Het Atheneum Kamerorkest bereidt jaarlijks een aantal programma’s voor. In de programmering zijn enkele herkenningspunten te vinden. Jaarlijks worden in samenwerking met Siemens Nederland Kerstconcerten gegeven in de feestelijk versierde Nieuwe Kerk aan het Spui in Den Haag. Het Atheneum Kamerorkest opent elk jaar het Jong KC Zomerfestival. Elke twee jaar gaat het orkest in de Herfstvakantie op tournee.

AUDITIES VOOR AANVULLENDE INSTRUMENTEN

Het AKO werkt met een flexibele samenstelling, van een kleine bezetting met strijkers naar een grote symfonische orkest. Afhankelijk van het gekozen repertoire worden er audities gehouden voor de aanvullende instrumenten die nodig zijn in het orkest.

Informatie over de komende audities vind je via deze link.

AKO-staf
Hoofd Annick van Gennip

De blazers in Jong KC Muziek vormen met elkaar het Atheneum Blazers Consort (ABC). In principe bestaat het ABC uit fluiten, hobo’s, klarinetten, fagotten en hoorns, zo mogelijk aangevuld met trompetten, trombones en tuba's. Als het AKO als kamerorkest opereert maken de blazers uit het ABC deel uit van het orkest. De blazers treden ook apart op met een eigen programmering, met name in de tweede helft van het schooljaar.

Kamermuziek staat in het rooster van elke leerling. Wekelijks wordt er in een ensemble met leeftijdgenoten gemusiceerd. De ensembles staan onder supervisie van docenten die ook de coaching voor hun rekening nemen. Vanuit een vastgesteld programma wordt toegewerkt naar een kamermuziekconcertreeks.

Leerlingen in de onderbouw presenteren hun kamermuziekprogramma’s tijdens lunchconcerten.

Het repertoire wordt afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Alle programma’s worden, in combinatie met ander repertoire, bij elkaar gebracht in het Zomerfestival dat jaarlijks plaatsvindt tussen de laatste lesdag van de school en de diploma-uitreiking.

De bezetting van een ensemble blijft gedurende het jaar in principe ongewijzigd. Wel wisselen strijkers zoveel mogelijk van plaats bij verschillend repertoire.

De organisatie van het kamermuziekprogramma voor de onderbouw leerlingen van Jong KC is in handen van Ksenia Kouzmenko (K.Kouzmenko@koncon.nl). De organisatie van het kamermuziekprogramma voor de bovenbouw leerlingen van Jong KC is in handen van Jenna Sherry (J.Sherry@koncon.nl).

Het schooljaar in de School voor Jong Talent wordt afgesloten met het Jong KC Zomerfestival: een intensieve werkweek vol koorzang, kamermuziek, workshops en concerten. In deze week leren de leerlingen uit Jong KC Intern en Jong KC Extern elkaar beter kennen, op muzikaal terrein en op het persoonlijke vlak. Er is deze week veel te genieten, met vrijwel dagelijks een prachtig concert in de Conservatoriumzaal.

Tijdens het slotconcert spelen in principe alle ensembles die tijdens het festival samen hebben gerepeteerd en gemusiceerd. Zo geeft dit concert een fraai beeld van alle leerlingen in Jong KC Muziek.

Nieuwsbrief

Wekelijks schrijft Jan van Bilsen (directeur School voor Jong Talent) een nieuwsbrief welke per e-mail intern wordt verstuurd.

In deze nieuwsbrief komen alle afdelingen van de SvJT aan bod (muziek, dans & beeldene kunst).

Contact

Vragen?

Voor vragen en meer informatie, neem contact op met de afdeling Jong KC.

Hoofd Jong KC Muziek

Annick van Gennip