De School voor Jong Talent (SvJT) is de plek voor talentvolle jongeren die ervan dromen later professioneel danser, musicus of beeldend kunstenaar te worden. Hier kun je je schoolopleiding combineren met een intensieve vooropleiding dans, muziek of beeldende kunst. Om toegelaten te worden in de brugklas, kijken we naar het advies uit groep 8 en moet je voldoen aan de toelatingseisen van de vooropleidingen dans, muziek of beeldende kunst en vormgeving. De SvJT geeft onderwijs op havo en vwo niveau. Heb je een vmbo-advies? Dan kun je een ‘havo-schakelklas’(has)-traject volgen.

Een ‘gewone’ middelbare schoolopleiding volgen gecombineerd met het voortraject dans, muziek of beeldende kunst is niet zomaar wat. Eigenlijk doe je twee opleidingen tegelijk. Je bent dus veel uren op school. Onze leerlingen vinden dat (bijna allemaal) niet erg. Ze zijn immers gemotiveerd om van kunst hun beroep te maken en zijn daar het liefst elke dag mee bezig. Wij proberen leerlingen met deze zware combinatie te helpen. Dat doen we door veel ruimte te maken in het gangbare lespakket zodat leerlingen meer tijd aan dans, muziek of beeldende kunst kunnen besteden. Je volgt bij ons dus minder ‘gewone’ lesuren (zoals aardrijkskunde, wiskunde, Nederlands, enzovoorts) dan je leeftijdsgenoten op andere scholen. De extra tijd die je daardoor overhoudt kun je goed gebruiken. Het geeft je de kans om je bezig te houden met je voortraject en je vakstudie. En omdat je studeert binnen de omgeving van het Koninklijk Conservatorium (KC) en de Koninklijke Academie der Beeldende Kunsten (KABK), kun je volop profiteren van alle masterclasses, concoursen, voorstellingen, presentaties, excursies, tentoonstellingen en andere activiteiten die deze instellingen aanbieden.

Verder zijn je lesroosters zo ingedeeld dat jouw kunstvakken zoveel mogelijk aansluiten op jouw andere vakken van het reguliere onderwijs en omgekeerd. Ook worden alle activiteiten (bijvoorbeeld voorstellingen, exposities of concerten) afgestemd op het schoolprogramma. Tot slot proberen we rekening te houden met ieders individuele talenten. Binnen de school volgen veel leerlingen dan ook individuele trajecten. Wij investeren veel in onze leerlingen zodat iedereen zijn of haar talent maximaal kan ontwikkelen en tegelijk zijn of haar einddiploma van de middelbare school haalt. Daar tegenover staat dat we ook veel van onze leerlingen vragen. Ieder jaar beoordelen we jouw vorderingen. Krijg je een negatief advies, dan moet je de school helaas verlaten. Mocht dit gebeuren, dan zorgen wij er voor dat je zonder noemenswaardige aansluitingsproblemen kunt overstappen naar een andere school. Als je een negatief advies krijgt op het moment dat je in de eindexamenfase zit, dan hoef je niet meer over te stappen en doe je je eindexamen op onze school.

Traject
Het voorgezet onderwijs binnen de School voor Jong Talent bestaat uit drie stromen:

  • HAS-traject (voor leerlingen met een vmbo tl-advies)
  • havo
  • vwo (atheneum of gymnasium)

In het havo en het vwo doen de meeste leerlingen examen in het profiel cultuur & maatschappij. Als je andere vakken of een ander profiel wilt volgen is dat bespreekbaar omdat we nauw samenwerken met het Rijnlands Lyceum Wassenaar. Er is over ons voortgezet onderwijs veel meer te melden. We verwijzen dan ook graag naar onze schoolgids.

Contact

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met Jan van Bilsen, Directeur Interfaculteit School voor Jong Talent.

Schoolgids en Klachtenprocedure