PI - muziek voor kleuters is een tweejarig muziekprogramma voor kinderen van 5 t/m 7 jaar (voor schooljaar 2024/25 geboren tussen 1 augustus 2018 en 1 oktober 2019) met een duidelijke aanleg voor muziek. De leerlingen krijgen les op zaterdagochtend (30 keer per schooljaar). Voorafgaand aan het programma maken de kinderen een keuze voor een instrument. De instrumenten waaruit ze kunnen kiezen zijn: piano, viool, cello, slagwerk (marimba en djembé), blokfluit, accordeon en harp.

Muziekles voor jonge kinderen vergt een heel specifieke aanpak. We hanteren vier basisprincipes:

  • De kinderen leren op hun gehoor een instrument bespelen. Luisteren is essentieel voor musiceren. De auditieve ervaring is de basis voor het leerproces: van zingen, luisteren en bewegen naar spelen.
  • We werken vanuit klankvoorstelling naar muzieknotatie: het gaat om een breed muzikaal spectrum van zingen, bewegen op muziek, componeren, improviseren en instrument bespelen.
  • Muziek maken doe je samen. Muziek léren maken dus ook. Samenspel is een centrale vaardigheid bij PI - muziek voor kleuters, ook in groepen die samengesteld zijn uit diverse instrumenten.
  • Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Bij PI musiceert een kind in een groep en toch kan het op eigen niveau werken aan de liedjes en oefeningen die in de les worden behandeld.

Er wordt samengewerkt in de driehoek kind-ouder-docent. Bij iedere les is één ouder aanwezig. Na afloop van de les weet hij of zij wat de docent voor de volgende les van de leerlingen verwacht. Thuis zal de ouder het muziek maken stimuleren.

Alle deelnemers aan PI moeten thuis beschikken over een goed instrument dat zij in overleg met de docent hebben gehuurd of gekocht.

Lessen

PI - muziek voor kleuters vindt plaats op zaterdag. In het eerste jaar (PI-1) zijn de lessen in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. In het tweede jaar (PI-2) zijn de lessen in de middag van 13.00 tot 15.00 uur. De lessen starten in september. PI is een tweejarig programma. Na het afronden van PI-1, stromen leerlingen door naar PI-2.

De kinderen beginnen in de grote groep, gericht op de Brede Muzikale Ontwikkeling (BMO). Na deze les krijgen de kinderen in kleine groepjes muziekles op hun eigen instrument. Wat in de grote groep geleerd wordt, wordt vervolgens toegepast op het instrument; wat in de instrumentale les aan de orde is, komt terug in de grote groep.

De lessen worden gegeven in het Nederlands en van de kinderen wordt verwacht dat zij Nederlands spreken.

Testdag

Alle aangemelde kinderen voor PI - muziek voor kleuters worden uitgenodigd om deel te nemen aan een testmoment (duur 1 uur). De testdagen vinden plaats op 22 en 29 juni 2024. Tijdens de testdag worden de kinderen geobserveerd door het docententeam. Na overleg maken de docenten de definitieve keuze welke kinderen worden uitgenodigd om mee te doen aan het programma. Wij adviseren ouders om zich op onze open dag met hun kind te oriënteren op de instrumenten die wij aanbieden. Na afloop van de open dag geeft u door welk instrument de voorkeur van uw kind heeft.

Contact en aanmelden

De open dag vindt dit jaar plaats op 21 april 2024.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met pi@koncon.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om PI - muziek voor kleuters.

Aanmelden voor het programma inclusief de testdag kan hier.

Taal

Nederlands

Lestijden

Jaar 1: zaterdag 10.00 - 12.00
Jaar 2: zaterdag 13.00 - 15.00

Duur

2 jaar

Graad

Certificaat

Cursusgeld

Zie 'Cursusgelden'

Een muzikale basis

Het Koninklijk Conservatorium biedt een breed onderwijsprogramma voor kinderen, waaronder PI - muziek voor kleuters. Op jonge leeftijd intensief kennis maken met muziek draagt bij aan een gezonde, brede ontwikkeling van uw kind.

Neem ook een kijkje bij ...