Studie-informatie

Het is natuurlijk best denkbaar dat je ondanks je sterke gedrevenheid en motivatie, nog niet over het niveau beschikt om voor een bachelor- of masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium te worden toegelaten. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld wanneer je de muziek of het instrument van je leven pas ‘laat’ hebt ontdekt.

Wij bieden voor deze gevallen een Vooropleiding aan; een programma van (doorgaans) één jaar met een op maat gemaakt studiepakket om de vereiste voorkennis en vaardigheden op het gewenste niveau te brengen. Je stelt de inhoud van het programma samen met de coördinator van de desbetreffende afdeling vast. Meestal zal het studiepakket bestaan uit een hoofdvak en een aantal theorielessen. In uitzonderlijke gevallen kun je tijdens je vooropleiding deelnemen aan projecten van het conservatorium.

Het voorbereidend jaar is geen HBO-jaar en geeft dus geen recht op een DUO studielening of OV-kaart. Tot 18 jaar kan aanspraak gemaakt worden op kinderbijslag via de Sociale Verzekeringsbank.

Specificaties

Taal

Engels

Duur

1 jaar

Collegegeld

Bekijk 'Collegegelden'

Contact

Het desbetreffende afdelingshoofd

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium

Neem een kijkje binnen bij het Koninklijk Conservatorium

Ontdek het Koninklijk Conservatorium tijdens de jaarlijkse Open Dag