Internationale samenwerkingen

Het Koninklijk Conservatorium is een sterk internationaal gericht instituut. Er studeren veel  buitenlandse studenten bij ons en er zijn veel internationale docenten actief. Vrijwel het gehele onderwijsaanbod wordt in het Engels aangeboden. Daarnaast is het conservatorium ook actief in diverse internationale samenwerkingsverbanden en projecten.

Het Koninklijk Conservatorium is onderdeel van het internationale netwerk ConNext, dat bestaat uit acht conservatoria over de gehele wereld (Koninklijk Conservatorium, Guildhall School of Music & Drama London, Sibelius Academy Helsinki, Norwegian Academy of Music Oslo, Schulich School of Music – McGill University Montreal, Queensland Conservatorium Brisbane, Yong Siew Toh Conservatory Singapore en het Orpheus Instituut Gent). Het doel van dit netwerk is het bevorderen van uitwisselingen, deskundigheid en curriculumontwikkeling. ConNext heeft een ‘ConNext Charter’ geformuleerd die is ondertekend door de directies van de acht instellingen en die tien gedeelde uitgangspunten bevat die alle deelnemende instellingen onderschrijven.

Download ConNext Charter

Europese projecten

De reguliere uitwisselingen van studenten en docenten vindt plaats op basis van het ERASMUS+ programma. Daarnaast neemt het Koninklijk Conservatorium deel aan diverse Europese projecten die veelal worden gefinancierd door Europese programma’s.

Naast de deelname aan de genoemde projecten en activiteiten, is het Koninklijk Conservatorium actief in verschillende Europese en internationale verenigingen zoals de European Association of Conservatoires (AEC), de European Association of Music in Schools (EAS), de International Music + Media Centre (IMZ), de International Association of Schools of Jazz (IASJ) en de Audio Engineering Society (AES).

Hieronder een opsomming van projecten waarbij het Koninklijk Conservatorium is betrokken of betrokken geweest.

Europese projecten

In de periode 2011-2014 heeft het Koninklijk Conservatorium in samenwerking met de European Association of Conservatoires (AEC) het grote ERASMUS Network for Music ‘Polifonia’ gecoördineerd. ‘Polifonia’ is het grootste Europese project voor het hoger muziekvakonderwijs tot nu toe dat verschillende relevante onderwerpen heeft behandeld, zoals employability, toetsing en beoordeling, de ontwikkeling van joint programmes, de uitwisseling van externe examinatoren, externe kwaliteitszorg en accreditatie, en onderzoek in conservatoria. De resultaten van ‘Polifonia’ zijn te vinden op de uitgebreide website www.polifonia-tn.org.

Het Koninklijk Conservatorium is partner in het project ‘ECMA – Next Step’ (2015-2018). Dit is een samenwerking met conservatoria en festivals in Wenen, Manchester, Parijs, Vilnius, Fiesole, Prades, Grafenegg en Oslo. Het project richt zich op curriculumontwikkeling en intensieve samenwerking op het gebied van de kamermuziek in samenwerking met de European Chamber Music Academy – ECMA. Het project wordt gecoördineerd door de Norwegian Academy of Music in Oslo en gefinancierd door het ERASMUS+ programma als een Strategische Partnerschap. 

Het Koninklijk Conservatorium is eveneens partner in het project ‘Vox Early Music’ (2015-2018) in samenwerking met conservatoria in Bucharest, Parma, Eisenstadt en Vicenza. Dit project richt zich op curriculumontwikkeling en intensieve samenwerking op het gebied van oude muziek zang, en wordt gecoördineerd door de National University of Music in Bucharest en gefinancierd door het ERASMUS+ programma als een Strategische Partnerschap.

In het project ‘Modernising European Higher Music Education through Improvisation – METRIC’ (2015-2018) werken we samen met conservatoria in Tallinn, Parijs, Vilnius, London, Helsinki, Oslo, Bucharest, Barcelona, Leipzig, Antwerpen, Glasgow en Gotheburg. Dit project richt zich op curriculumontwikkeling en intensieve samenwerking op het gebied van improvisatie met als doel de oprichting van een Europese masteropleiding voor improvisatie. Het project wordt gecoördineerd door de Estonian Academy of Music in Tallinn en gefinancierd door het ERASMUS+ programma als een Strategische Partnerschap. 

Het Koninklijk Conservatorium is een intensief samenwerkingsverband aangegaan met de European Union Baroque Orchestra (EUBO) in het kader van het project ‘EUBO Mobile Baroque Academy – EMBA’. Wij zullen in het kader van dit project gezamenlijke optredens verzorgen met het EUBO en masterclasses oude muziek organiseren in conservatoria in Midden- en Oost-Europa door middel van zowel docentenbezoeken als online teaching. Het project heeft een duur van vier jaar en wordt ondersteund door het Creative Europe Programme van de Europese Unie.

Het KC is actief in de Innovative Conservatoire (ICON), een internationale groep instellingen gecoördineerd door de Guildhall School of Music & Drama, die docenten een aantal keer per jaar de gelegenheid geeft bijeen te komen om relevante en actuele thema’s te bespreken. Voorbeelden van zulke thema’s zijn toetsing, 1-op-1 onderwijs en onderzoek. In het voorjaar van 2015 heeft het KC voor de eerste keer een eigen ICON activiteit georganiseerd, een zogenaamde ICONgo seminar, exclusief voor haar eigen docenten met deelname van buitenlandse experts. 

De opleidingen van het Koninklijk Conservatorium worden in het kader van het Nederlandse accreditatiestelsel geëvalueerd door internationale evaluatieorganisaties, zoals MusiQuE – Music Quality Enhancement.  

Het Koninklijk Conservatorium is partner in het ‘Kodály Hub’ Erasmus+ project. Het doel van dit project, wat plaatst vindt tussen 2016 en 2019, is de ontwikkeling van een online database. Deze database zal onder andere 900 muziekstukken, lesmateriaal, lesmethoden en achtergrondinformatie over het lesgeven volgens de Kodály-methode bevatten. Naast deze database wordt er een curriculum ontwikkeld gebaseerd op Kodály voor trainingen voor docenten. het project wordt gecoördineerd door de Liszt Academy in Boedapest en ontvangt fondsen van het ERASMUS+ programma door een Strategic Partnership. De andere partners in dit project zijn the Royal Conservatoire of Scotland, NYCOS, Vocaal Talent Nederland en Kós Károly (Hongaarse basisschool).