Draagt u het Koninklijk Conservatorium een warm hart toe en wilt u wat meer betekenen voor ons en onze studenten? Word Donateur van het KC! Met een schenking draagt u bij aan de doelstellingen van ons instituut: het tot wasdom laten komen van de grootste muziek- en danstalenten van morgen. Maak speciale projecten mogelijk, zoals bijvoorbeeld Side by Side, waarbij studenten gezamenlijk met musici van het Orkest van de Achttiende Eeuw musiceren.

Draag bij aan de blijvend noodzakelijke vermogensgroei van het Fund for Excellence of the Royal Conservatoire, een fonds speciaal opgericht voor beurstoelagen aan toptalenten die niet beschikken over de financiële middelen om de kosten van hun studie te dragen. Uw bijdrage is van onschatbare waarde voor deze groep exceptionele studenten; een investering in komende generaties toptalenten van het allerhoogste niveau.

Schenken aan het Fund for Excellence
Omdat schenken een persoonlijke keuze is, vinden wij het belangrijk dat onze donateurs een bedrag kunnen kiezen dat bij hen past. Elke bijdrage is van harte welkom, u kunt een eenmalige of een structurele schenking doen.

Eenmalige schenking
Uw schenking kunt u te allen tijde overmaken op IBAN NL09 ABNA 0605 7200 02 t.n.v. Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire onder vermelding van ‘gift’ of ‘schenking’. Wanneer u ons steunt met een eenmalige schenking die meer dan 1% en minder dan 10% van uw verzamelinkomen bedraagt, dan is het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Periodieke schenking
Meerdere jaren achtereen schenken is fiscaal het meest aantrekkelijk. Wie namelijk 5 jaar of langer een vast bedrag schenkt, kan het bedrag elk jaar voor 100% van de inkomstenbelasting aftrekken, zonder minimum of maximum.
Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer nodig om uw periodieke schenking vast te laten leggen in een notariële akte. Het enige wat u hoeft te doen is het invullen en toesturen van deze overeenkomst.Het Fund for Excellence heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u een groot gedeelte van uw (eenmalige of periodieke) schenking van de belasting kunt aftrekken. Op www.anbigift.nl/koncon vindt u een rekenmodule waarbij u gemakkelijk kunt zien welk belastingvoordeel u dat oplevert. Uiteraard nodigen wij u als Donateur van harte uit voor bijzondere concerten of voorstellingen van onze talenten. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor een op maat gemaakte tegenprestatie, welke we graag tijdens een persoonlijke ontmoeting met u doornemen. De keuze voor een eventuele naamsvermelding na uw bijdrage is geheel aan u.

Contact

Contact

Wilt u graag de mogelijkheden bespreken voordat u de overeenkomst invult? Mail Rosa Haker, medewerker Fondsenwerving & Relatiebeheer of bel 070-3151440.