Op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag leggen studenten het fundament voor hun internationale muzikale- of danstoekomst. Met topdocenten en internationaal aansprekende projecten krijgen deze talenten de beste opleiding en worden ze voorbereid op de internationale beroepspraktijk. Om deze ambities te helpen realiseren heeft het Koninklijk Conservatorium een steunfonds: Stichting Fund for Artistic Talent of the Royal Conservatoire (Fund for Artistic Talent).

Nz5 1994 1
Nz5 0792 1
Nz5 9176 1

Over het Fund for Artistic Talent

Het Fund for Artistic Talent is ontstaan vanuit de fusie van de steunstichtingen Fund for Excellence, Instrumentenfonds en het fonds Vrienden van het Koninklijk Conservatorium.

Het fonds is op 16 oktober 2023 opgericht en is in het proces van de aanvraag van een ANBI status en CBF erkenning. Naar verwachting zal per 1 januari 2024 het Fund for Artistic Talent de taken en verantwoordelijkheden van de bestaande drie steunstichtingen overnemen.

Het vermogen van de drie stichtingen wordt samengevoegd in het Fund for Artistic Talent. Het Fund for Artistic Talent of the Royal Conservatoire brengt de doelstellingen van de verschillende steunstichtingen samen en richt zich op het ondersteunen van artistieke projecten, het beschikbaar stellen van middelen voor aanschaf en onderhoud van het instrumentarium, het verstrekken van beurzen, het uitreiken van prijzen en de ondersteuning van incidentele bijzondere projecten die vanuit het Koninklijk Conservatorium worden aangedragen.

De stichting is een zelfstandig rechtspersoon, maar nauw verbonden aan het Koninklijk Conservatorium. Alle middelen binnen de stichting komen ten goede aan de studenten van het Koninklijk Conservatorium.

Het oprichtingsbestuur van de stichting Fund for Artistic Talent of the Royal Conservatoire bestaat uit een vertegenwoordiging van de fusiestichtingen:

Marleen Zuijderhoudt

Carla Hoogweg

Jan Helderman


Het oprichtingsbestuur werft op dit moment leden voor het stichtingsbestuur. Heeft u interesse in een rol in het bestuur, dan kunt u contact opnemen via [e-mailadres]

Het bestuur van het Fund for Artistic Talent onderschrijft de integriteitscode van de Hogeschool der Kunsten Den Haag en handelt in lijn met de gedragscode. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor het fonds.

Bekijk hier:

de statuten

het beleidsplan

de hoofd- en nevenfuncties van het bestuur

Contact

Wilt u meer weten en ook Vriend of donateur worden? Christine Philips en Jaurana Verschuren (Fondsenwerving & Relatiebeheer) gaan graag met u in gesprek. U kunt hen bereiken via c.philips@koncon.nl of j.verschuren@koncon.nl, of bel 070-3151440.