Op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag leggen studenten het fundament voor hun internationale muzikale- of danstoekomst. Met topdocenten en internationaal aansprekende projecten krijgen deze talenten de beste opleiding en worden ze voorbereid op de internationale beroepspraktijk. Om deze ambities te helpen realiseren heeft het Koninklijk Conservatorium een steunfonds: Stichting Fonds Koninklijk Conservatorium.

Nz5 1994 1
Nz5 0792 1
Nz5 9176 1

Fonds Koninklijk Conservatorium

Het Fonds Koninklijk Conservatorium (‘Fonds KC’) richt zich op het ondersteunen van jong artistiek talent. Dat doen we door bijzondere onderwijsprojecten te financieren, het verstrekken van beurzen en leningen aan studenten, het uitreiken van prijzen en het beschikbaar stellen van middelen voor aanschaf en onderhoud van instrumenten voor het Koninklijk Conservatorium.

Het Fonds KC is ontstaan vanuit de fusie van de steunstichtingen Fund for Excellence of the Royal Conservatoire, Instrumentenfonds van het Koninklijk Conservatorium en Vrienden van het Koninklijk Conservatorium. Het Fonds KC is per 2024 operationeel.

Het Fonds KC is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-stichting. De aanvraag bij het CBF voor de status van ‘Erkend Goed Doel’ is in voorbereiding. Naar verwachting zal het CBF deze erkenning later dit jaar toekennen.

De stichting is een zelfstandig rechtspersoon, maar nauw verbonden aan het Koninklijk Conservatorium. Alle middelen binnen de stichting komen ten goede aan de studenten van het Koninklijk Conservatorium. 

Het bestuur van het Fonds KC bestaat uit:

Henk van der Zwan, voorzitter
Annelie Kohl, secretaris
Josip Petrarca, penningmeester

Het bestuur van het Fonds KC onderschrijft de integriteitscode en de gedragscode van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De bestuurders ontvangen geen beloning voor inzet voor het fonds.

Contact

Wilt u meer weten over het Fonds KC of wilt u ook een bijdrage doen om een nieuwe generatie musici en dansers te steunen? Christine Philips en Jaurana Verschuren (Fondsenwerving & Relatiebeheer) gaan graag met u in gesprek via c.philips@koncon.nl of j.verschuren@koncon.nl, of bel 070-3151440.Fonds Koninklijk Conservatorium
Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag
Postadres: Turfhaven 7. 2511 DK Den Haag
E-mail: contact@fondskc.nl
RSIN nummer: 865736133

Documenten Fonds KC

de statuten

het beleidsplan

hoofd- en nevenfuncties bestuur

De stichting is per juni 2024 operationeel, Het eerste verslag over uitgevoerde activiteiten zal daarom in 2025 beschikbaar zijn. De jaarverslagen over 2023 van het Fund for Excellence, het Instrumentenfonds en Vrienden van het Koninklijk Conservatorium zijn hier in te zien.