Elise ten Westenend

"Op negenjarige leeftijd ben ik begonnen met vioolspelen. Wat was ik blij met mijn viool! Ik ging elke week met veel plezier naar mijn vioolles en het liefst bleef ik bij veel andere leerlingen luisteren. Ik vond het ontzettend interessant hoe andere kinderen viool leerden spelen. Eigenlijk wist ik toen al dat ik vioolles wilde gaan geven.

Jaren later ben ik viool gaan studeren bij Ilona Sie Dhian Ho aan het Prins Claus Conservatorium en Duitse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uiteindelijk heb ik de studie aan de universiteit laten vallen.

In het laatste jaar van mijn Bachelor heb ik methodieklessen mogen volgen bij Qui van Woerdekom. Hierdoor wist ik zeker dat ik mij wilde specialiseren in het lesgeven aan jonge kinderen. Daarom heb ik de Master Muziekeducatie aan het Koninklijk Conservatorium gevolgd.

Op dit moment werk ik bij de PI en Junior KC. Daarnaast geef ik ook met veel plezier privélessen en groepslessen!"

Teacher at the following studies