Het Koninklijk Conservatorium is het enige conservatorium in Nederland met een onderwijsprogramma voor kinderen van vijf jaar: PI: Muziek voor kleuters. Ook als het kind later niet een professionele muziekopleiding zal volgen, is dit inleidend muziekprogramma een zinvolle investering. Op jonge leeftijd intensief kennis maken met muziek draagt bij aan een gezonde, brede ontwikkeling van uw kind.

PI: Muziek voor kleuters is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Het programma bestaat in totaal uit 60 zaterdagochtenden voor de volgende instrumenten: piano, viool, cello, contrabas, slagwerk (marimba en djembé), blokfluit, accordeon en harp.

Muziekles voor kleuters vergt een heel specifieke aanpak. We hanteren vier basisprincipes:

  • De kinderen leren op hun gehoor een instrument bespelen. Luisteren is essentieel voor musiceren. De auditieve ervaring is de basis voor het leerproces: van luisteren en zingen/bewegen naar spelen.
  • We werken vanuit klankvoorstelling naar muzieknotatie: het gaat om een "breed" muzikaal spectrum van zingen, bewegen op muziek, componeren, improviseren en instrument bespelen. Uitgangspunt blijft het luisteren, muzieknotatie komt later pas aan bod.
  • Muziek maken doe je samen. Muziek léren maken dus ook. Samenspel is een centrale vaardigheid bij PI, ook in instrumentaal gemengd samengestelde groepen.
  • Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Bij PI musiceert een kind in een groep en toch kan het op eigen niveau werken aan de liedjes en oefeningen die in de les worden behandeld.

Er wordt samengewerkt in de driehoek kind-ouder-docent. Bij iedere les is één ouder aanwezig. Na afloop van de les weet hij of zij wat de docent voor de volgende les van de leerlingen verwacht. Thuis kan zij /hij het muziek maken stimuleren.

Alle deelnemers aan Pi moeten thuis beschikken over een goed instrument dat zij in overleg met de docent hebben gehuurd of gekocht.

Docenten
Elleke Bijsterveld, BMO PIPOSOAC en coördinatie
Shana Bossmann, piano
Anne-Christie Lammerts van Bueren, piano
Christianne Maurer, piano
Elsbet Remijn, piano
Tim Sabel, piano
Anneloes Meier, slagwerk
Tara Diepeveen, accordeon
Anna Daalmeijer, BMO PIVOCOBOHABAS en coördinatie
Emma Rhebergen, viool
Godelieve Voorhoeve, viool
Elise ten Westenend, viool
Willemijn Knödler, cello
Bernadette Pollen, blokfluit
Michelle Verheggen, harp
Daniël Lehmann, contrabas

Docenten

Taal

Nederlands

Lestijden

Jaar 1: zaterdag 10-12u
Jaar 2: zaterdag 13-15u

Duur

2 jaar

Graad

Certificaat

Cursusgeld

Zie 'Cursusgelden'

Afdelingshoofd

Thomas Herrmann

Planning
PI: Muziek voor kleuters vindt plaats op zaterdag. In het eerste jaar (PI-1) zijn de lessen in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. In het tweede jaar (PI-2) zijn de lessen in de middag van 13.00 tot 15.00 uur. De lessen starten in september.

De kinderen beginnen in de grote groep, gericht op de Brede Muzikale Ontwikkeling (BMO). Na deze les krijgen de kinderen in kleine groepjes muziekles op hun eigen instrument. We zorgen voor een veelvuldige herkenning bij de leerlingen: wat in de grote groep geleerd wordt, kan worden toegepast op het instrument; wat in de instrumentale les aan de orde is, komt terug in de grote groep.


Proefles(sen) & aanmelden
Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2014 en 1 oktober 2015 komen in schooljaar 2020-2021 in aanmerking om deel te nemen aan de cursus. Bij de aanmelding geven de ouders aan voor welk instrument zij hun kind opgeven. Wij adviseren ouders om zich op onze open dagen met hun kind te oriënteren op de instrumenten die wij aanbieden.

Alle aangemelde kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een testmoment (duur 1,5 uur). Tijdens deze proefles worden de kinderen geobserveerd.

Na overleg maken de docenten de definitieve keuze welke kinderen worden uitgenodigd om mee te doen aan het programma.

Neem een kijkje bij...

Contact

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling PI: Muziek voor kleuters.

Kennismaken?

Meer weten over PI? Kom dan naar de Open Dag PI & BASIS