Julia Stegeman

Teacher Methodology Harp

Julia Stegeman is sinds 2003 werkzaam als docent aan het Koninklijk Conservatorium bij de afdeling educatie.

In 1982 startte zij na de PABO te hebben afgerond als student harp aan het Koninklijk Conservatorium, toen zij deze opleiding met succes had voltooid in 1989 deed zij aansluitend nog een verkorte opleiding Docent Muziek en rondde deze af in 1991.

Tijdens en na haar studie was zij werkzaam in het Primair Onderwijs als vakleerkracht muziek. Daarna volgden vele jaren als freelance uitvoerend musicus, solo en in ensembles en orkesten, maar ook organiseerde en gaf zij harp-workshops in binnen en buitenland, gaf harplessen en coachte groepsdocenten uit het Primair Onderwijs in het geven van muzieklessen.

Momenteel is Julia docent methodiek/didactiek, specialisatie Primair Onderwijs, bij de afdeling Docent Muziek, voltijd en verkort, waar zij ook de stages van de studenten begeleidt. Verder is zij docent vak-methodiek harp in het educatieprogramma; coördinator binnen de educatieafdeling en tevens tutor van een 30-tal studenten. Al jaren is zij actief in verschillende commissies binnen het conservatorium (Opleidingscommissie en Klachtencommissie) om ook op de hoogte te blijven en mee te kunnen denken over de inhoud van het curriculum en het welzijn van studenten.

Met regelmaat geeft zij trainingen aan Basisscholen en Culturele instellingen die geïnspireerd en geholpen willen worden bij de voortdurende veranderingen in het muziekonderwijs.

Wanneer mogelijk is zij als freelance harpiste nog te horen en zien met o.a. de Keltische Harp(muziek) als specialisatie.

Aan huis heeft zij een eigen lespraktijk-harp met leerlingen van alle niveaus en leeftijden. In 2020 heeft zij de wekelijkse lessen op de basisschool na 35 jaar verlaten maar onderhoudt nog veel contacten in die sector.