Alvorens te kunnen worden toegelaten tot de zij-instroomopleiding moet je, volgens de eisen van de Interim-wet Zij-instroom docenten primair en voortgezet onderwijs, aan een assessment deelnemen. Je wordt daartoe aangemeld door je eigen school. Dit assessment vindt plaats voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Je dient te beschikken over professionele muzikale competenties, liefst blijkend uit een afgesloten bachelorstudie muziekvakonderwijs.

De voorwaarden om deel te nemen aan het assessment zijn:

 • een afgerond HBO diploma
 • een aanstelling als muziekdocent in het primair of voortgezet onderwijs.

Tijdens het assessment worden jouw muziekonderwijs benodigde competenties van de in kaart gebracht. De manier waarop het assessment plaatsvindt is gevarieerd en bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • een intakegesprek
 • een toelating (zang, liedbegeleiding, pedagogische opdracht en (indien van toepassing) hoofdinstrument en muziektheorie)
 • les observaties
 • een door de kandidaat aan te leggen portfolio. Het portfolio bevat documenten die een aanvulling zijn op de assessmentgegevens.

Wij willen graag de volgende competenties zien in de beoogde studenten:

 • Voldoende vocale mogelijkheden en gezond stemgebruik.
 • Startende begeleidende vaardigheden op een toets- of snaarinstrument met bijbehorende kennis van akkoordsymbolen.
 • Leerbaarheid: vermogen tot reflectie en feedback geven en ontvangen en deze verwerken.
 • Communicatief vermogen: in staat de ander te zien/horen en in contact te komen.
 • Flexibiliteit: in staat om te gaan met onverwachte gebeurtenissen.
 • Motivatie: een duidelijk onderbouwde motivatie en de bereidheid keuzes te maken om die motivatie ook werkelijk te vertalen naar de opleiding.

Wij vragen de student zich vooral te presenteren in zijn muzikale breedte. Dit betekent dat we graag willen weten welke instrumenten de student beheerst en op welk niveau, of hij zelf muziek heeft gecomponeerd of gearrangeerd. Of hij muzikaal leider is of docent. De toelating is als het ware een ‘showcase’ van de muzikale breedte van de student.

Concreet betekent dit dat we van de student de volgende voorbereiding vragen:

 1. Drie verschillende zangstukken in verschillende stijlen. In ieder geval is er een pop/jazz/sing-a-song lied ingestudeerd. Eigen werk wordt gewaardeerd. Tenminste één van de stukken wordt zelf begeleid op de piano.
 2. Een of twee stukken waarin de muzikale breedte van de student duidelijk wordt.
 3. Een portfolio waarin te vinden:
  1. De muzikale carrière staat beschreven inclusief werk als docent/componist/arrangeur/muzikaal leider/dirigent etc…
  2. Het door de student geschreven en/of gearrangeerde werk zit (graag met links naar eventueel beschikbare opnames daarvan online) en
  3. Eventueel educatief materiaal dat de student al gemaakt heeft.
  4. De motivatie voor het volgen van deze opleiding (mag kopie zijn van studielink vragen).
 4. Een muzikale activiteit die met een groep (kandidaten) in ongeveer vijf minuten uit te voeren is met het eventueel daarbij behorende materiaal.
 5. Indien de kandidaat nog geen conservatorium bachelor heeft, zal hij/zij ook een toelating op het hoofdinstrument moeten doen en zal er ook een theorietoets worden afgenomen (zie toelatingseisen Docent Muziek voltijds).

De uitkomst van het assessment bepaalt of je in aanmerking komt voor de verklaring van Geschiktheid ten behoeve van de werkgever en het Bevoegd Gezag. Bij een positieve uitslag wordt een individuele leerroute vastgesteld. De leerroute wordt vastgelegd in een assessmentrapport.

Het assessmentrapport omvat een:

 • beschrijving van het eindniveau van de te verwerven competenties
 • beschrijving van het startniveau van de te verwerven competenties
 • beschrijving van de toetsmomenten en toetsvormen
 • beschrijving van de leerstof met eindtermen

Na het opstellen van het POP kan de feitelijke opleiding van start gaan. Daartoe wordt een tripartiete overeenkomst gesloten tussen de kandidaat, het Koninklijk Conservatorium en de school. In deze overeenkomsten zijn de rechten en plichten van de drie deelnemende partijen beschreven.

Informatie over voorwaarden en financiering van een zij-instroomopleiding is hier te lezen.