In mei/juni organiseren we voor de opleiding Docent Muziek een extra toelatingsronde. Inschrijven kan vanaf 1 mei en de deadline voor het inleveren van het materiaal is 21 mei 2024. Wanneer je wordt uitgenodigd voor de tweede ronde ontvang je hier eind mei bericht over. De live ronde zal gehouden worden in de eerste week van juni 2024.


Alvorens te kunnen worden toegelaten tot de zij-instroomopleiding moet je, volgens de eisen van de Interim-wet Zij-instroom docenten voortgezet onderwijs, aan een assessment deelnemen. Je wordt daartoe aangemeld door je eigen school. Dit assessment vindt plaats voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Je dient te beschikken over professionele muzikale competenties, liefst blijkend uit een afgesloten bachelorstudie muziekvakonderwijs.

De voorwaarden om deel te nemen aan het assessment zijn:

 • een afgerond HBO diploma
 • een aanstelling als muziekdocent in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs

Tijdens het assessment worden jouw muziekonderwijs benodigde competenties van de in kaart gebracht. De manier waarop het assessment plaatsvindt is gevarieerd maar bestaat in ieder geval uit een onderdeel online en een onderdeel live op locatie.

Ronde online:

 • Een intake (via Microsoft Teams)
 • Een praktisch examen (video’s maken, online zetten en de linkjes uploaden)
 • Een muziektheoretisch examen (online examen)
 • Een digitaal portfolio (uploaden)

Ronde Live:

 • Een pedagogisch/didactische groepsopdracht (op locatie)
 • Een motivatiegesprek (op locatie)
 • Les observatie (op locatie)

In de PDF Assessmenttraject Docent Muziek Zij Instroom staat alle informatie over wat er per onderdeel van je verwacht wordt.

Wij willen graag de volgende competenties zien in de beoogde kandidaten:

 • Voldoende vocale mogelijkheden en gezond stemgebruik.
 • Startende begeleidende vaardigheden op een toets- of snaarinstrument met bijbehorende kennis van akkoordsymbolen.
 • Leerbaarheid: vermogen tot reflectie en feedback geven en ontvangen en deze verwerken.
 • Communicatief vermogen: in staat de ander te zien/horen en in contact te komen.
 • Flexibiliteit: in staat om te gaan met onverwachte gebeurtenissen.
 • Motivatie: een duidelijk onderbouwde motivatie en de bereidheid keuzes te maken om die motivatie ook werkelijk te vertalen naar de opleiding.

Wij vragen de kandidaat zich vooral te presenteren in zijn muzikale breedte. Dit betekent dat we graag willen weten welke instrumenten de kandidaat beheerst en op welk niveau, of de kandidaat zelf muziek heeft gecomponeerd of gearrangeerd, muzikaal leider is of docent. De toelating is als het ware een ‘showcase’ van de muzikale breedte van de kandidaat.

De uitkomst van het assessment bepaalt of je in aanmerking komt voor de verklaring van Geschiktheid ten behoeve van de werkgever en het Bevoegd Gezag. Bij een positieve uitslag wordt een leerroute vastgesteld. De leerroute wordt vastgelegd in een assessmentrapport.

Het assessmentrapport omvat een:

 • beschrijving van het eindniveau van de te verwerven competenties
 • beschrijving van het startniveau van de te verwerven competenties
 • beschrijving van de toetsmomenten en toetsvormen
 • beschrijving van de leerstof met eindtermen

Na het opstellen van het assessment kan de feitelijke opleiding van start gaan. Daartoe wordt een tripartiete overeenkomst gesloten tussen de kandidaat, het Koninklijk Conservatorium en de school. In deze overeenkomsten zijn de rechten en plichten van de drie deelnemende partijen beschreven. Informatie over voorwaarden en financiering van een zij-instroomopleiding is hier te lezen.