PI - muziek voor blazers is een tweejarig muziekprogramma voor kinderen van 8 jaar die een blaasinstrument willen leren bespelen. Er kan gekozen worden voor één van de vijf instrumenten van het klassieke blaaskwintet: dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot of hoorn. In ons lesprogramma hanteren we vier principes:

  • De kinderen leren op hun gehoor een instrument bespelen. Luisteren is essentieel voor musiceren. De auditieve ervaring is de basis voor het leerproces: van zingen, luisteren en bewegen naar spelen.
  • We werken vanuit klankvoorstelling naar muzieknotatie: het gaat om een breed muzikaal spectrum van zingen, bewegen op muziek, componeren, improviseren en instrument bespelen.
  • Muziek maken doe je samen. Muziek léren maken dus ook. Samenspel is de centrale vaardigheid bij PI - muziek voor blazers.
  • Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Bij PI musiceert een kind in een groep en toch kan het op eigen niveau werken aan repertoire dat in de instrumentale lessen wordt behandeld.

Lessen

Elk schooljaar starten we met een nieuwe groep 8- en 9-jarigen. In verband met het goed kunnen bespelen van een blaasinstrument is het belangrijk dat tanden (grotendeels) gewisseld zijn.

De kinderen beginnen in de grote groep, gericht op de Brede Muzikale Ontwikkeling (BMO). Na deze les krijgen de kinderen in kleine groepjes muziekles op hun eigen instrument. We zorgen voor een veelvuldige herkenning bij de leerlingen: wat in de grote groep geleerd wordt, kan worden toegepast op het instrument; wat in de instrumentale les aan de orde is, komt terug in de grote groep.

Voor elk blaasinstrument hebben we één specialist in huis. Deze docenten plaatsen de instrumentale les in het kader van de Brede Muzikale Ontwikkeling (BMO). Zo blijft er een goede balans tussen de algemene muzikale ontwikkeling en de specifieke instrumentbeheersing.

Testdag

Is uw kind aangemeld voor het programma PI - muziek voor blazers, dan nodigen wij het uit om in het Koninklijk Conservatorium deel te nemen aan een testdag (duur 1 uur). Tijdens deze proefles worden de kinderen geobserveerd door het docententeam. Na overleg maken de docenten de definitieve keuze welke van de kinderen worden uitgenodigd om mee te doen aan het programma. Bij de aanmelding geeft u aan voor welk instrument u uw kind wilt opgegeven. Wij adviseren ouders om zich op onze open dag met hun kind te oriënteren op de instrumenten die wij aanbieden. Na afloop van de open dag geeft u door welk instrument de voorkeur van uw kind heeft.

Contact en aanmelden

29 augustus 2024 - Testdag PI-Blazers, tijd 16:00-18:00

instrumenten: klarinet, dwarsfluit, hobo, hoorn ( 8 jaar bij aanvang)

Bent u geïnteresseerd in het programma en wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar pi@koncon.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om PI - muziek voor blazers.

Taal

Nederlands

Duur

2 jaar

Graad

Certificaat

Cursusgeld

Zie 'Cursusgelden'

Een muzikale basis

Het Koninklijk Conservatorium biedt een breed onderwijsprogramma voor kinderen, waaronder PI - muziek voor blazers. Op jonge leeftijd intensief kennis maken met muziek draagt bij aan een gezonde, brede ontwikkeling van uw kind.

Neem ook kijkje bij ...