Engels

Voor zowel de bachelor als de master moet je voldoende Engels kunnen schrijven en spreken om je studie binnen het conservatorium te mogen volgen.

Wanneer we tijdens de toelatingsprocedure vaststellen dat jouw niveau van het Engels onvoldoende is, kun je niet tot de opleiding worden toegelaten. Bij twijfel adviseren we je een taalcursus te volgen - dit geldt voor EU/EER studenten. De kosten voor deze cursus zijn voor jou.

Ben je toegelaten tot een Bachelor of Master opleiding en ben je afkomstig uit land buiten de EU/EER (met uitzondering van Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Afrika), dan moet je voor 1 september 2020 aantonen dat je over een voldoende niveau van de Engelse taal beschikt.
Aantonen doe je met een Engelse taaltest:

  • IELTS
  • TOEFL
  • TOEIC
  • of Cambridge English (FCE/CAE/CPE).

De scores zijn twee jaar geldig en moeten geldig zijn op 1 september 2020
Het beoordelingsniveau is IELTS (6,0 of hoger) of TOEFL (niveau 80 of hoger).

Certificaten van de Institutional TOEFL-toets, de TOEFL ITP toets of andere taaltoetsen worden niet geaccepteerd.

Bekijk hier de niveaus van de verschillende taaltesten.

Voorbereidend jaar
Voor het voorbereidend jaar met een duur van 6 tot 12 maanden geldt, evenals voor de premaster met een duur van 6 maanden of langer, een minimumeis van 5.0 IELTS; voor een voorbereidend jaar of een premaster van 6 maanden of korter geldt een minimumeis van 5.5 IELTS.

Landelijk gedragscode
De eisen voor het Engelse taalniveau zijn vastgelegd in de
landelijke gedragscode , die door de HdK Den Haag is ondertekend. Tevens zijn deze eisen verwerkt in de Gedragscode Taalbeleid Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Nederlands

Nederlands voor internationale studenten
Naast een goede beheersing van de Engelse taal is ook een basis in de Nederlandse taal belangrijk. Daarom krijgen eerstejaarsstudenten van het KC in het eerste semester van het nieuwe academische jaar de mogelijkheid tot Nederlandse les. De Nederlandse lessen zijn ook toegankelijk voor uitwisselingsstudenten.