Het Koninklijk Conservatorium staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven als een toonaangevend instituut waar onderwijs, onderzoek en productie op organische wijze met elkaar zijn verweven. Wij vinden het heel belangrijk om zowel de relatie tussen de opleiding en studierichting als de relatie tot de diverse aspecten van de beroepsuitoefening nauwlettend in de gaten te houden. Daarbij stellen we ons voortdurende de vraag of de verschillende curricula en de faciliteiten nog voldoen aan de eisen die door de overheid en door onszelf worden gesteld en in hoeverre die aansluiten op de wensen van de beroepsuitoefening.

De komende jaren willen we onze positie als kwaliteitsinstituut (inter)nationaal bestendigen en verder versterken. Daarom werken we op systematische en structurele wijze aan kwaliteit. We doen dit bijvoorbeeld door het regelmatig uitvoeren van onderzoeken onder studenten en medewerkers en het aangaan van persoonlijke gesprekken met individuen en groepen binnen de school en met internationale betrokkenen van buiten de school. Door het actief organiseren van deze feedback, zijn wij in staat om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te verbeteren.

Alle opleidingen aan het Koninklijk Conservatorium zijn zeer positief beoordeeld door de NVAO. Onder Accreditatie zijn de accreditatiebesluiten en rapporten per opleiding te vinden.

Klik hier voor meer algemene informatie over de opleidingen.


Bureau Kwaliteitscultuur werkt aan de hand van de eigen ontwikkelde 'Lemniscaat van continue verbetering':


Lees meer over de Lemniscaat

Aansluiting op de beroepspraktijk

Aan het Koninklijk Conservatorium streven we er naar musici en dansers zo goed mogelijk voor te bereiden op de beroepspraktijk.

Studenten aan ons instituut worden op allerlei manieren voorbereid op hun toekomstige (inter)nationale beroepspraktijk. Het uitgangspunt dat we hiervoor hanteren is dat musici en dansers op een zo hoog mogelijk artistiek niveau moeten worden opgeleid, zodat zij de concurrentie op de (inter)nationale arbeidsmarkt kunnen weerstaan. De artistieke begeleiding van onze studenten vindt plaats door docenten die zelf als uitvoerend kunstenaar in de beroepspraktijk werkzaam zijn.

Lees hier meer over wat wij doen.

Jaarverslag 2016-2017

Critical Friend Reports (op intranet)

Contact

Meer informatie?

Neem contact op met Janneke Ravenhorst, Bureau Kwaliteitscultuur.