Een andere manier van steun geven is het opnemen van het Koninklijk Conservatorium in uw testament of met een eenmalige of periodieke schenking. Dit kan op verschillende manieren: middels een legaat, een fonds op naam of een erfstelling. Ook hier gaat het in de eerste plaats om betrokkenheid en betekenis. Daarom is persoonlijk contact heel belangrijk. Wij bespreken uw vragen en wensen graag met u. Neem daarvoor contact op met Christine Philips via c.philips@koncon.nl of bel 070-315144

Meer informatie over schenken, erven en nalaten