Een andere manier van steun geven is het opnemen van het Koninklijk Conservatorium in uw testament of met een eenmalige of periodieke schenking. Dit kan op verschillende manieren: middels een legaat, een fonds op naam of een erfstelling. Ook hier gaat het in de eerste plaats om betrokkenheid en betekenis. Daarom is persoonlijk contact heel belangrijk.

Meer onafhankelijke informatie over schenken, erven en nalaten

Contact

Wilt u meer weten? Mail Christine Philips, Fondsenwerving & Relatiebeheer of bel 070-3151440.