Lectoraten

Het Koninklijk Conservatorium hecht grote waarde aan het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De lectoraten spelen hierbij een centrale rol. Onder leiding van lectoren werken docenten en studenten samen met externe (maatschappelijke) partners aan onderzoeken die bijdragen aan de vernieuwing van de beroepspraktijken en de kwaliteit van het muziekonderwijs binnen en buiten het conservatorium.

Lectoraat 'Music, Education & Society'
Het lectoraat 'Music, Education & Society' wordt geleid door lector Paul Craenen en richt zich op de rol en betekenis van muziek in de hedendaagse samenleving.

Muziek is alomtegenwoordig in de publieke en private ruimte. Onze omgang met muziek verandert voortdurend onder invloed van media, technologie en de zich steeds ontwikkelende cultuur. De aandacht voor muziek vanuit de cognitieve, sociale en medische wetenschappen groeit en leidt tot nieuwe inzichten in de rol en de mogelijkheden van muziek in het onderwijs en de samenleving. In de kunsten zien we een toenemende uitwisseling tussen disciplines, en artistieke carrières die het resultaat zijn van een uniek, persoonlijk vormgegeven pad. Succesvolle muziekmakers zijn vaak van meerdere markten thuis.

Deze dynamiek stelt het hoger muziekonderwijs voor grote uitdagingen: hoe kan een professionele muziekopleiding studenten voorbereiden op een muziekcultuur die volop in beweging is, en tegelijkertijd die cultuur vormgeven? Welke culturele ontwikkelingen zijn essentieel en moeten een plek vinden in muziekopleidingen? Wat zijn de waarden en wat is de meerwaarde van muzikale tradities, niches en specialisaties in een geglobaliseerde wereld? Hoe kunnen muziekmakers bijdragen aan samenwerking en ethiek en aan het beantwoorden van de complexe vraagstukken van onze tijd?

Het lectoraat onderzoekt deze vragen vanuit het perspectief van het conservatorium en ondersteunt hun ambitie om nieuwe generaties musici op te leiden die in staat zijn om vanuit hun kunstenaarschap een betekenisvolle rol te spelen in de kunsten, het onderwijs, de samenleving en het culturele veld. Om deze missie te vervullen kiezen we voor een pluralistisch onderzoeksperspectief waarin artistieke, toegepaste en geëngageerde benaderingen elkaar aanvullen.

Klik hier om meer te lezen over het lectoraat 'Music, Education and Society' en de bijbehorende onderzoeksprojecten en evenementen.

Bijeenkomsten onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep van het lectoraat 'Music, Education & Society' komt elke eerste donderdagavond van de maand (online) bijeen. Tijdens de bijeenkomsten geven de leden van de onderzoeksgroep presentaties over de voortgang van hun onderzoek en daarmee verwante onderwerpen. Wil je graag een keer een bijeenkomst bijwonen, bijvoorbeeld omdat je geïnteresseerd bent in één van de clusters of onderwerpen, neem dan contact op met Roos Leeflang (r.leeflang@koncon.nl).

Lectoraat ‘Onderzoek in de Kunsten’
Het lectoraat ‘Onderzoek in de Kunsten’ richtte zich - in nauwe samenwerking met de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) aan de Universiteit Leiden - op de versterking van de cultuur en de infrastructuur voor onderzoek aan de Hogeschool voor de Kunsten, in het bijzonder het Koninklijk Conservatorium. De lector, Henk Borgdorff, gaf als wetenschappelijk directeur van ACPA leiding aan de ’derde cyclus’ van de hogeschool, was betrokken bij de ontwikkeling van academisch onderwijs aan het conservatorium en werkte nauw samen met het lectoraat ’Music, Education and Society’.

   Contact

   Lector ‘Music, Education & Society’

   Dr. Paul Craenen
   p.craenen@koncon.nl

   Coördinator Lectoraat

   Roos Leeflang
   r.leeflang@koncon.nl