Het Koninklijk Conservatorium hecht grote waarde aan het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De lectoraten spelen hierbij een centrale rol. Onder leiding van lectoren werken docenten en  studenten samen met externe (maatschappelijke) partners aan onderzoeken die bijdragen aan de vernieuwing van de beroepspraktijken de kwaliteit van het muziekonderwijs binnen en buiten het conservatorium.

Op het KC zijn twee lectoraten actief: ‘Onderzoek in de Kunsten’ onder leiding van prof. dr. Henk Borgdorff en ‘Music, Education & Society’ onder leiding van prof. Paul Craenen. Deze twee lectoraten versterken het conservatorium als internationaal georiënteerd expertisecentrum.

De lectoraten zijn werkzaam op bachelor-, master- en PhD-niveau, en betrekken zowel docenten als studenten bij het praktijkgerichte onderzoek. Binnen de bachelor- en masteropleidingen is een sterke onderzoekscomponent ontwikkeld, zie onderzoeksvormen, die studenten voorbereidt op de uitdagingen van de hedendaagse beroepspraktijk, of, in sommige gevallen, het doorstromen naar een PhD programma.

Docenten nemen deel aan onderzoeksprojecten in het kader van de lectoraten, of werken aan een PhD onderzoek. Hierdoor dragen zij bij aan de onderzoekscultuur binnen het conservatorium en stimuleren zij op hun beurt studenten om een onderzoekende houding aan te nemen. De onderzoeksresultaten van de lectoraten worden openbaar gemaakt via lezingen en symposia die deels door het KC zelf worden georganiseerd, zie Agenda Onderzoek.

Ook zijn docenten en lectoren geregeld te gast op internationale conferenties. De resultaten van het onderzoek door docenten en studenten worden openbaar gemaakt via de Research Catalogue, een online platform voor artistiek onderzoek.