Lectoraten

Het Koninklijk Conservatorium hecht grote waarde aan het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De lectoraten spelen hierbij een centrale rol. Onder leiding van lectoren werken docenten en studenten samen met externe (maatschappelijke) partners aan onderzoeken die bijdragen aan de vernieuwing van de beroepspraktijken en de kwaliteit van het muziekonderwijs binnen en buiten het conservatorium.

Lectoraat 'Music, Education & Society'

Het lectoraat 'Music, Education and Society' wordt geleid door lector Paul Craenen en richt zich op de veranderende rol en betekenis van muzikale expertise in de hedendaagse cultuur en samenleving, en op de gevolgen van deze veranderingen voor het curriculum in het hoger muziekonderwijs.

Onze omgang met muziek evolueert voortdurend onder invloed van ontwikkelingen in media, technologie, de samenleving en veranderende culturele waarden. Traditionele concertformats hebben het moeilijk en het draagvlak voor de Westerse muzikale canon verkleint. Tegelijk groeien nieuwe inzichten in het potentieel van muziek en klankbeleving in diverse sociale contexten, in onderwijs en in de publieke ruimte. Zowel binnen de muziek als het bredere kunstenveld zien we een toenemende mobiliteit tussen genres, disciplines en kennisdomeinen. Succesvolle muziekmakers volgen steeds vaker een uniek, persoonlijk vormgegeven carrièrepad. Het beroepsperspectief van jonge muzikanten in opleiding wordt daarmee zowel onzekerder als ruimer. Het speelterrein heeft zich uitgebreid van de concertzaal naar de stad, de publieke, private en virtuele ruimte. Deze nieuwe omgevingen en motivaties vragen van het hoger muziekonderwijs een herijking van wat als noodzakelijke professionele expertise en artistieke kwaliteit wordt beschouwd, en van de mogelijke rol en verantwoordelijkheid van muzikanten in de samenleving.

Het lectoraat onderzoekt hedendaags muzikantschap via artistiek en praktijkgericht onderzoek. Relevante resultaten en inzichten worden geïmplementeerd in curriculumontwikkeling aan het Koninklijk Conservatorium en internationaal gedeeld via symposia, conferenties en publicaties.

Klik hier voor een overzicht van de onderzoeksprojecten in de periode 2017-2021, en klik hier voor een overzicht van de onderzoeksprojecten vanaf 2022.

Bijeenkomsten onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep van het lectoraat 'Music, Education & Society' komt elke maand op een donderdagavond bijeen. Tijdens de bijeenkomsten geven de leden van de onderzoeksgroep presentaties over de voortgang van hun onderzoek en daarmee verwante onderwerpen. Wil je graag een keer een bijeenkomst bijwonen, neem dan contact op met Roos Leeflang (r.leeflang@koncon.nl).

Lectoraat ‘Onderzoek in de Kunsten’
Het lectoraat ‘Onderzoek in de Kunsten’ richtte zich - in nauwe samenwerking met de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) aan de Universiteit Leiden - op de versterking van de cultuur en de infrastructuur voor onderzoek aan de Hogeschool voor de Kunsten, in het bijzonder het Koninklijk Conservatorium. De lector, Henk Borgdorff, gaf als wetenschappelijk directeur van ACPA leiding aan de ’derde cyclus’ van de hogeschool, was betrokken bij de ontwikkeling van academisch onderwijs aan het conservatorium en werkte nauw samen met het lectoraat ’Music, Education and Society’.

   Contact

   Lector ‘Music, Education & Society’

   Dr. Paul Craenen
   p.craenen@koncon.nl

   Coördinator Lectoraat

   Roos Leeflang
   r.leeflang@koncon.nl