Academie der Kunsten (ACPA)


De Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) verzorgt artistiek onderzoek en onderwijs in de kunsten.

ACPA is een onderzoeksinstituut van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden en belichaamt het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten Den Haag (het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten). Naast onderzoek in en naar de kunsten biedt ACPA academisch onderwijs voor kunststudenten en kunstonderwijs voor studenten aan de universiteit. Verder organiseert het instituut culturele evenementen op het snijvlak van kunst en kennis.

Onderzoek
Bij ACPA werken musici, beeldend kunstenaars en vormgevers aan onderzoek in de eigen artistieke praktijk. Kunstenaars-onderzoekers bestuderen hun eigen praktijk en ontwikkelen daarin nieuwe inzichten en methodes. Ze werken tegelijkertijd aan de theoretische onderbouwing van hun werk, wat vaak weer nieuwe kunstwerken oplevert. Het doel van het artistiek onderzoek is verdieping en verbreding van de visie op de eigen artistieke praktijk.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksveld van ACPA en uniek in Nederland is 'promoveren in de kunsten': voor kunstenaars is het mogelijk om bij ACPA promotieonderzoek te doen aan de Universiteit Leiden. Het heeft twee doctoraatsprogramma’s in de kunsten: docARTES voor muziek (in samenwerking met het Orpheus Instituut in Gent) en PhDArts voor beeldende kunst en design.

ACPA heeft een wetenschappelijk kernteam, dat bestaat uit drie hoogleraren en drie universitair docenten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderzoek en de begeleiding van de ruim zestig promovendi.