Het Koninklijk Conservatorium (KC) en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) zijn op 1 januari 1990 gefuseerd tot de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans. Sinds medio 2010 heeft de Hogeschool de naam Hogeschool der Kunsten Den Haag.

De geschiedenis van de KABK gaat terug tot 1682 — ze is de oudste kunstacademie van Nederland en één van de oudste van Europa — en die van het KC tot 1826 — het oudste conservatorium van Nederland. Direct bij de start van de Hogeschool der Kunsten in 1990 werd een gezamenlijke Interfaculteit voor Beeld en Geluid (nu ArtScience) opgericht. Daarmee werd het innovatieve karakter van de Hogeschool meteen onderstreept. De in de jaren ’70 van de vorige eeuw ingerichte eigen School voor Jong Talent met uitermate talentvolle leerlingen muziek en dans in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, is kort na 2000 uitgebreid met beeldende kunst.

Nieuwsgierigheid, creativiteit en zelfstandigheid, dat zijn de drie kernwaarden die alle studenten van de Hogeschool der Kunsten meedragen.

Het KC is de faculteit Muziek en Dans en de KABK is de faculteit Beeldende Kunsten en Vormgeving. De faculteiten KABK en KC verzorgen gezamenlijk de Interfaculteiten ArtScience en de School voor Jong Talent. Beide faculteiten hebben een eigen directeur. Samen vormen de directeuren het College van Bestuur.

Instellingsplan
In het instellingsplan van de Hogeschool der Kunsten Den Haag voor de periode 2019 tot en met 2024 beschrijven we onze ambitie en koers voor de komende jaren. Download het instellingsplan 2019-2024

Organogram

Het Centraal Bureau van de Hogeschool der Kunsten Den Haag valt onder het College van Bestuur.
Informatie voor medewerkers van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium is gepubliceerd op de website van de Hogeschool der Kunsten. Hier is informatie te vinden over personeelsbeleid, bestuur en toezicht, gedragsregels en medezeggenschap en de ANBI-status.

Personeelsbeleid
Hier wordt informatie gedeeld over de hbo-cao, het arbo-beleidsplan en het protocol ziekteverzuim. Ook is hier contactinformatie te vinden van de afdeling Personeel & Organisatie.

Faculteitsplan
Hier is het faculteitsplan van het Koninklijk Conservatorium 2022-2024 te vinden.

Bestuur en toezicht
Hier is informatie te vinden over het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het jaarverslag en jaarrekeningen, statuten en bestuursreglement, en de branchecode.

Medezeggenschap
Hier wordt informatie gedeeld over de Deelmedezeggenschapsraad (DMR), de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de Opleidingscommissies.

Gedragsregels
Hier wordt informatie gedeeld over de integriteitscode, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en de Klokkenluidersregeling.

Meer informatie