Het Koninklijk Conservatorium (KC) en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) zijn op 1 januari 1990 gefuseerd tot de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans. Sinds medio 2010 heeft de Hogeschool de naam Hogeschool der Kunsten Den Haag.

De geschiedenis van de KABK gaat terug tot 1682 — ze is de oudste kunstacademie van Nederland en één van de oudste van Europa — en die van het KC tot 1826 — de oudste van Nederland. Direct bij de start van de Hogeschool der Kunsten in 1990 werd een gezamenlijke Interfaculteit voor Beeld en Geluid (nu ArtScience) opgericht. Daarmee werd het innovatieve karakter van de Hogeschool meteen onderstreept. De in de jaren ’70 van de vorige eeuw ingerichte eigen School voor Jong Talent met uitermate talentvolle leerlingen muziek en dans in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, is kort na 2000 uitgebreid met beeldende kunst.

Nieuwsgierigheid, creativiteit en zelfstandigheid, dat zijn de drie kernwaarden die alle studenten van de Hogeschool der Kunsten meedragen.

Het KC is de faculteit Muziek en Dans en de KABK is de faculteit Beeldende Kunsten en Vormgeving. De faculteiten KABK en KC verzorgen gezamenlijk de Interfaculteiten ArtScience en de School voor Jong Talent. De dagelijkse leiding van de Hogeschool berust bij het College van Bestuur. Naast het College van Bestuur is er een Raad van Toezicht.

Meer informatie