Professionele voorbereiding aan het Koninklijk Conservatorium

Aan het Koninklijk Conservatorium proberen we musici en dansers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige professionele carrière. In het licht van de veranderingen in de beroepspraktijk en diverse recente ontwikkelingen (zoals de coronacrisis) zijn voorbereiding op de beroepspraktijk, actieve samenwerking met de beroepspraktijk en de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden belangrijker dan ooit.

Studenten aan onze instelling worden op verschillende manieren voorbereid op de voortdurend veranderende nationale en internationale beroepspraktijk. Een van de basisprincipes van ons onderwijs is musici en dansers op te leiden tot de hoogst mogelijke artistieke standaard en hen zo in staat te stellen te concurreren op de internationale arbeidsmarkt. Onze studenten worden in hun artistieke ontwikkeling begeleid door docenten die zelf professionele kunstenaars zijn. We begrijpen ook hoe belangrijk het is dat studenten tijdens hun studie in contact komen met professionele situaties door samen te werken met professionele partners. We hechten grote waarde aan de ontwikkeling van ondernemerschap en professionele vaardigheden en evalueren voortdurend of deze elementen goed zijn geïntegreerd in het curriculum. We nodigen de studenten ook uit om zelf actief na te denken over hun toekomstige loopbaan en te laten zien dat ze in staat zijn om als 'reflective practitioners' in het beroep te functioneren.

Klik op een segment hieronder voor meer informatie over beroepsvoorbereiding in onze verschillende programma's of klik hier om onze verklaring over beroepsvoorbereiding in zijn geheel te lezen.In de uitvoerende afdelingen is de ontwikkeling van professionele vaardigheden sinds 2020 vastgelegd in Career Skills-cursussen, waarin zowel 'zachte' als 'harde' vaardigheden aan bod komen. Deze vakken zijn zo in het curriculum opgenomen dat er een geïntegreerd en doorlopend leertraject ontstaat van jaar één tot en met jaar vier (B1-4). De Career skills-cursussen zijn Start-Up, Learning Lab for singers, Entrepreneurial Bootcamp, Meet the Professionals, The Business of Music, Auditietraining, Making your own Performance en Preparation for Professional Practice. Terugkerende onderwerpen zijn communicatie, zelfmanagement, artistieke identiteit en bewustwording van carrièremogelijkheden.

Daarnaast bevat het Bachelor of Music curriculum een groot aantal praktische vakken waarin studenten de vaardigheden leren die ze nodig hebben om te slagen in een gemengde beroepspraktijk. Deze component van het curriculum omvat een breed scala aan vakken, waaronder Educational Skills, Critical Music Studies, Chamber Music, Stage Skills en Training Orchestral Parts. Deze cursussen worden aangevuld met projecten in samenwerking met professionele partners zoals Side by Side, een jaarlijks project waarbij studenten samen met de professionals van het Orkest van de 18e Eeuw repeteren en een concertprogramma uitvoeren.

Er is een nauwe samenwerking tussen de Bacheloropleiding Dans en de toonaangevende Nederlandse gezelschappen zoals het Nationale Ballet, Introdans, Scapino Ballet Rotterdam en in het bijzonder het Nederlands Dans Theater (NDT). Jaarlijks organiseert de opleiding in samenwerking met het NDT het Young Talent Project. Het curriculum van de Bacheloropleiding Dans bevat ook vakken die zijn gewijd aan professionele voorbereiding, waaronder Study & Career Planning (een vak waarin studenten hun vermogen tot zelfstudie en zelfreflectie ontwikkelen, leren hoe ze een CV moeten schrijven, een video voor een auditie moeten maken en de fijne kneepjes van contracten leren), Creating a Solo (om hun vermogen om hun artistieke en creatieve competenties, reflectief vermogen en onderzoeksvaardigheden te gebruiken en te ontwikkelen te vergroten) en Health & Well-being (een vak waarin verschillende elementen aan bod komen die bedoeld zijn om de student fysiek en mentaal voor te bereiden op een professionele carrière). Studenten in het laatste jaar lopen een praktijkstage, bijvoorbeeld bij een professioneel gezelschap of het Koninklijk Conservatorium Dans Ensemble of door deelname aan een extern professioneel dansproject.

De rode draad in de opleiding Docent Muziek is de intensieve praktijkstage, waarmee de studenten realistische en praktijkgerichte praktijkervaring opdoen. Via oriëntatiebezoeken en stages komen studenten in contact met de verschillende doelgroepen, van het basis- en voortgezet onderwijs tot het werkterrein buiten het onderwijs. In het vierde jaar kiezen studenten een domein voor hun stage. Ze worden sterk gestimuleerd om samen te werken en initiatief te tonen. De studenten organiseren bijvoorbeeld zelf de jaarlijkse culturele reis. Via het vak Entrepreneurship en de verschillende projecten maken ze kennis met de commerciële, creatieve en organisatorische aspecten van cultureel en zelfstandig ondernemerschap.

Bekijk hieronder de teaser van het jaarlijkse muziektheaterproject The Case. Vanwege de Covid-19 maatregelen konden de studenten in 2021 niet op het podium optreden. In plaats daarvan namen ze een virtuele voorstelling op met behulp van groene schermen. De studenten Docent Muziek ontwikkelden dit unieke project in twee weken onder begeleiding van muzikant, componist en regisseur Rogier Bosman.

Ons mastercurriculum bouwt voort op het bachelorcurriculum: terwijl we bachelorstudenten voorbereiden op de beroepspraktijk, is ons doel om masterstudenten te laten integreren in de beroepspraktijk. Op deze manier krijgen de masterstudenten al tijdens hun studie voet aan de grond in de beroepspraktijk. Deze integratie wordt op twee manieren bereikt:

 1. Professionele integratie in de vorm van een Masterproject, gericht op het bevorderen van zelfreflectie en ondernemerschap in relatie tot de artistieke ontwikkeling van de studenten.
 2. Professionele integratie door middel van geïntegreerde masterprogramma's in samenwerking met professionele partners.

1. Professionele integratie in de vorm van een masterproject


Het Master of Music curriculum omvat drie domeinen: Artistieke ontwikkeling, onderzoek en professionele integratie. Naast het bevorderen van hun persoonlijke artistieke ontwikkeling (in de instrumentale/vocale/compositie lessen) en het doen van onderzoek onder begeleiding van een onderzoeksbegeleider, werken studenten ook samen met een professionele integratie coach in het nastreven van professionele activiteiten. Het middel hiervoor is een Masterproject, waarin studenten de mogelijkheid krijgen om een eigen project te creëren waarin artistieke ontwikkeling, onderzoek en professionele integratieactiviteiten worden gecombineerd. Dit is onze manier om studenten de kans te geven te experimenteren met het ontwikkelen van een persoonlijke beroepspraktijk tijdens hun studie. Zo kunnen de studenten de vaardigheden en ideeën die ze hebben opgedaan en de projecten en samenwerkingsverbanden die ze zijn aangegaan direct toepassen zodra ze zijn afgestudeerd.


2. Professionele integratie door geïntegreerde masteropleidingen in samenwerking met professionele partners


We bieden een aantal unieke masteropleidingen aan die zijn ontworpen in overleg met professionele partners. In deze programma's worden onderwijs en praktijk met elkaar verweven om studenten een realistisch beeld te geven van het beroep en hen zo optimaal voor te bereiden op de realiteit van de beroepspraktijk. Dit proces leidt meestal tot het ontstaan van nieuwe ensembles en stelt onze studenten in staat een impuls te geven aan professionele partners.

Een overzicht van de exclusieve Masterprogramma's met onze professionele partners:

  De compositieafdeling richt zich op het ontwikkelen van de creativiteit en veelzijdigheid van de studenten, moedigt hen aan om onderzoek te doen en helpt hen om hun eigen identiteit als componist te ontdekken. Door projectgericht onderwijs ontwikkelen studenten hun eigen hedendaagse muziekpraktijk terwijl ze samenwerken met instrumentalisten en zangers in uitvoeringen van hun werk. Dit gebeurt voornamelijk in samenwerking met muziektheaterworkshops, kunstacademies en verschillende muziekensembles en podia zoals het New European Ensemble, Ensemble Klang, Kluster5, Slagwerk Den Haag, Gaudeamus en Korzo. De One Minute Symphony in samenwerking met het Residentie Orkest is slechts een van de vele voorbeelden van projecten voor de studenten Compositie. Tijdens deze projecten krijgen de studenten ook te maken met aspecten als productie, publiciteit en repetities met musici en werken ze in een professionele omgeving.


  De commerciële aspecten van de beroepspraktijk worden belicht in de jaarlijkse Donemus Academy. In samenwerking met uitgeverij Donemus en verschillende experts uit het vakgebied verkennen de deelnemers onderwerpen als de omgang met uitgevers, opdrachtgevers, tekstschrijvers en ensembles, maar ook juridische kwesties zoals auteursrechten. In Educational Skills for Creative Artists maken bachelorstudenten kennis met nieuwe leeromgevingen voordat ze hun eigen workshops en educatieve projecten ontwikkelen en creatieve activiteiten leiden. De cursus Proactive Diversity richt zich op het leren discussiëren over diversiteit, het aanleren van communicatievaardigheden en het vinden van creatieve oplossingen als componist. Studenten helpen actief mee met de organisatie van het Spring Festival, een jaarlijks evenement gewijd aan de nieuwste werken van de compositiestudenten, door musici te regelen en de productie, programmering en marketing voor hun rekening te nemen, waardoor dit jaarlijkse evenement een perfecte voorbereiding is op de beroepspraktijk.
  Spring Festival 2021 - Online Edition

  Het Instituut voor Sonologie van het Koninklijk Conservatorium heeft een uitgebreid netwerk van professionele partners, waaronder de Groupe de Recherches Musicales (GRM) in Parijs, het Nederlands Muziek Instituut (NMI), Studio LOOS in Den Haag, de Technische Universität Berlin, het Herz-Labor van het Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe, de Willem Twee Studio's in Den Bosch, het V2_Lab for the Unstable Media in Rotterdam en The Game of Life in Den Haag (zie ook www.sonology.org/links-connected-institutions). Studenten nemen regelmatig deel aan workshops, geven concerten en presenteren papers op festivals die door deze partners worden georganiseerd.

  De Bachelor of Music in Sonologie biedt een unieke combinatie van cursussen die zowel de technische als de artistieke aspecten van elektroakoestische muziek en haar verschillende toepassingen omvatten. Daarnaast ontdekken studenten nieuwe leeromgevingen in de vernieuwde cursus "Educational Skills for Creative Artists" en ontwikkelen ze hun eigen unieke workshops en educatieve projecten. In het derde jaar lopen studenten een intensieve stage en doen ze ervaring op en leggen ze belangrijke contacten binnen de professionele gemeenschap. Stages worden aangeboden door bijvoorbeeld ARTEk, New Emergences, Soundtrackcity, Studio LOOS, V2_, WORM en Willem Twee.

  In de Master Sonologie voeren studenten een persoonlijk onderzoeksproject uit met een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het project wordt gedocumenteerd in een scriptie en de artistieke resultaten worden gepresenteerd op een publiek festival dat door de studenten zelf wordt georganiseerd. Academische vaardigheden zijn zeer nuttig voor toekomstige professionals, die regelmatig zullen deelnemen aan conferenties zoals de International Computer Music Conference (ICMC), de New Instruments for Musical Expression (NIME) conferentie en de Sound and Music Computing (SMC) conferentie. Commerciële aspecten van een professionele carrière komen aan bod in de cursus Projectmanagement en Presentatie, met onderwerpen als het opstellen van zakelijke voorstellen, planningen, budgetten, fondsaanvragen, het plannen van projecten en het belang van het creëren van een eigen zichtbaar profiel op internet.

  Sonologie alumni werken als componisten, uitvoerende artiesten, sound designers, computer programeurs, sound engineers en docenten, of combinaties van deze disciplines. (Kijk op www.sonology.org/bachelors-alumni en www.sonology.org/masters-alumni). Een relatief groot aantal studenten kiest na het afronden van het masterprogramma voor een PhD-studie.

  Sonology graduates win the Konrad Boehmer Prize

  Na hun afstuderen kunnen studenten zich aanmelden bij de Alumni Community, een netwerk dat de alumni van het Conservatorium met elkaar in contact houdt en evenementen organiseert. De Alumni Community heeft een online internationaal adresboek en een interactieve vacaturebank. Onze alumni zijn ook actief betrokken bij het onderwijs, bijvoorbeeld door les te geven in de Career Skills cursussen Start-Up!, Meet the Professionals en Preparation for Professional Practice in de Bachelor Muziekopleiding. In de Master of Music zijn de professionele integratiecoaches die studenten begeleiden bij professionele activiteiten meestal alumni.

  Het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest en Nederlands Dans Theater zijn nu verhuisd naar het nieuwe Amare-complex in het centrum van Den Haag. Dit betekent dat de visie van het Koninklijk Conservatorium op het belang van actieve samenwerking met de professionele gemeenschap en het stimuleren van ondernemerschap bij studenten - naast het aanbieden van artistiek onderwijs van topniveau - nog verder ontwikkeld zal worden. In de komende jaren zal het verkennen van de mogelijkheden die het samenzijn in hetzelfde gebouw met deze belangrijke professionele organisaties biedt, een belangrijke prioriteit zijn. Het delen van een gebouw creëert nieuwe en unieke mogelijkheden voor artistieke groei, pedagogische ontwikkeling en intensieve samenwerking, bijvoorbeeld door middel van gezamenlijke producties en programma's, interdisciplinaire cursussen, educatieve outreach-projecten en stages. Daarnaast willen we vanuit deze nieuwe locatie ons sociale en culturele netwerk uitbreiden. Dit zal verdere mogelijkheden creëren voor studenten om actief betrokken te raken bij de maatschappij en zo hun ondernemersvaardigheden te vergroten.

  Ga voor meer informatie over Amare naar hun webpagina www.amare.nl/en of lees meer over het Koninklijk Conservatorium dat in Amare is gevestigd.