Fund for Excellence

Op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag leggen studenten het fundament voor hun internationale muzikale- of danstoekomst. Met topdocenten en internationaal aansprekende projecten krijgen deze talenten de beste opleiding en worden ze voorbereid op de internationale beroepspraktijk. Om deze ambities te helpen realiseren heeft het Koninklijk Conservatorium een steunfonds: Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire (Fund for Excellence).

Het Fund for Excellence is een door CBF Erkend Goed Doel. Dit betekent dat het fonds voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Meer weten? Kijk op geefgerust.nl.


Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en oud vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink vertellen waarom uw steun voor het Fund for Excellence en het Koninklijk Conservatorium onontbeerlijk is.


Stichting informatie
De stichting is een op zichzelf staand rechtspersoon, maar nauw verbonden aan het Koninklijk Conservatorium. Alle middelen binnen de stichting komen ten goede aan de excellente studenten van het Koninklijk Conservatorium. Het Fund for Excellence heeft de status van culturele ANBI waardoor giften onder voorwaarden extra aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting.

Bekijk hier:

Het bestuur van de stichting Fund for Excellence bestaat uit de volgende leden:

Marleen Zuijderhoudt, voorzitter
Carla Hoogweg, penningmeester
Evelyn Tjon-En-Fa, secretaris
Lisette Kauer
Roy Fu

Het bestuur van het Fund for Excellence onderschrijft de integriteitscode van de Hogeschool der Kunsten Den Haag en handelt in lijn met de gedragscode.

Het comité van aanbeveling van de stichting Fund for Excellence bestaat uit de volgende leden:

Jozias van Aartsen
Herman Tjeenk Willink


Contact
Wilt u graag meer weten en ook vriend of donateur worden? Neem graag contact op met Christine Philips (Fondsenwerving & Relatiebeheer): relatiebeheer@koncon.nl of bel 070-3151440.