Collegegeld 2019-2020

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Klik hier voor informatie over collegegeld 2018-2019.

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op € 2.083 (vt). Met ingang van 2019-2020 geldt voor nieuw instromende bachelor studenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van € 1.041.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit. bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.


Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Het Koninklijk Conservatorium stelt beurzen van € 5.000 beschikbaar. Deze zogenaamde KC-excellentiebeurzen worden toegekend aan masterkandidaten die de beste toelatingsexamens afleggen (zowel EER als niet-EER-studenten komen in aanmerking). Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe instroom 2019-2020

Bacheloropleidingen
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten)€2.083
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd€1.041
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten en een tweede bacheloropleiding aan het KC willen volgen, betalen het instellingscollegegeld€7.500*
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die zich in 2019-2020 voor het eerst in het Nederlands hoger onderwijs inschrijven en die starten met de Bacheloropleiding Docent Muziek, geldt in studiejaar 1 en 2 een halvering van het wettelijk collegegeld €1.041
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlandse Bacheloropleiding hebben afgerond en die willen starten met de Bacheloropleiding Docent Muziek, geldt het wettelijk collegegeld mits de eerste afgeronde Bacheloropleiding niet een educatie- of zorg Bacheloropleiding betrof
€2.083
Masteropleidingen
Nederlandse en andere EER-studenten die nog geen Nederlands Masterdiploma bezitten en die een Masteropleiding aan het KC willen volgen€2.083
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten en een tweede masteropleiding aan het KC willen volgen, betalen het instellingscollegegeld
(met uitzondering van de opleidingen DNOA en NMO hiervoor is het collegegeld vastgesteld op € 5000,-)
€7.500


Bachelor- of Masteropleiding


Niet-EER-studenten€7.500
Niet EER-studenten die uitsluitend in 2018-2019 bij het KC hun Bachelor diploma behaald hebben/gaan halen en die per 01-09-2019 starten met een Master opleiding€5.000
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€2.083


Schoolfonds KC (facultatief) € 60

Vragen?

Contact

Neem contact op met onze studieadministratie.