Hieronder vind je de tarieven voor het collegegeld en de cursusgelden voor het studiejaar 2017-2018.  De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van je nationaliteit en je eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, woonplaats en inschrijvingsvorm.

Het wettelijk collegegeld 2017-2018 voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie vastgesteld op € 2.006,-.
Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands bachelor- of masterdiploma [1] hebben en een EER-nationaliteit hebben (EER [2] is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor de beperkte categorie niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

1. Nederlands bachelor of masterdiploma
De definitie ‘Nederlands bachelor- of masterdiploma’ is van toepassing op:

  • bachelorstudenten uit de EER, die na augustus 1991 een bachelordiploma hebben behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit en aan onze Hogeschool inschrijven voor een bacheloropleiding;
  • masterstudenten uit de EER, die na augustus 1991 een masterdiploma hebben behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit en aan onze Hogeschool inschrijven voor een masteropleiding.

2. EER: Europese Economische Ruimte
De EER bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De volgende landen behoren tot de EER: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
In het kader van de collegegeldbepalingen worden ook studenten uit Zwitserland en Suriname beschouwd als EER-studenten, als ook niet-EER-studenten met recht op Nederlandse studiefinanciering.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld. Voor 2017-2018 geldt voor het instellingscollegegeld voor niet-EER-studenten van het Koninklijk Conservatorium een gedifferentieerd tarief (zie de betreffende rubriek in onderstaand overzicht).

Het Koninklijk Conservatorium stelt beurzen van € 5.000,- beschikbaar. Deze zogenaamde KC-excellentiebeurzen worden toegekend aan masterkandidaten die de beste toelatingsexamens afleggen (zowel EER als niet-EER-studenten komen in aanmerking). Klik hier voor meer informatie.

Hiervoor heb je de volgende twee keuzes:
 
1. Betaling ineens het totale verschuldigde bedrag overmaken vóór 15 juli 2017.
Vermeld bij de betaling altijd je achternaam, studentnummer en geboortedatum
Bankgegevens van de Hogeschool der Kunsten, Den Haag:
IBAN: NL20ABNA0894212354
BIC (swift): ABNANL2A
ABN AMRO Bank
Postbus 749
3000 AS ROTTERDAM
 
 
2. Incasso in 8 termijnen
Het machtigingsformulier in origineel inleveren vóór 15 juli 2017.
Deze machtiging tot termijnbetaling kan alleen met een Nederlandse bankrekening.
 
Het machtigingsformulier kan je hier downloaden.
 
De afschrijving geschiedt in 8 gelijke termijnen vanaf september 2017 rond de 25e van de maand.
De afschrijving van de eerste termijn wordt verhoogd met € 24,- administratiekosten.

Betalingsinformatie voor de cursuskosten van je contractstudie in 2017-2018

 
Betaling ineens
Het totale verschuldigde bedrag overmaken vóór 15 juli 2017.
Vermeld bij de betaling altijd je achternaam, studentnummer en geboortedatum
 
Bankgegevens van de Hogeschool der Kunsten, Den Haag:
IBAN: NL20ABNA0894212354
BIC (swift): ABNANL2A
ABN AMRO Bank
Postbus 749
3000 AS ROTTERDAM

Tarieven regulier hoger onderwijs

EER-studenten (dit is incl. Nederlandse studenten)2017-2018
Bacheloropleiding - EER-studenten die geen Nederlands bachelorprogramma hebben€ 2.006,-
Masteropleiding - EER-studenten die geen Nederlands Masterdiploma hebben€ 2.006,-
Voor beide opleidingen geldt: - EER-studenten die zowel een Nederlands Bachelor- als Masterdiploma hebben€ 4.875,-
Niet-EER-studenten 2017-2018
Zittende niet EER-studenten (zonder Nederlandse studiefinanciering, zonder registratie bij UAF)
€ 4.875,-
Nieuw instromende niet-EER-studenten, die zich per 1-9-2017 instromen
Gedifferentieerd tarief
Voor nieuw instromende niet-EER-studenten geldt een gedifferentieerd tarief instellingscollegegeld, dat wordt vastgesteld op basis van het resultaat van het toelatingsexamen. Dit resultaat zal door de toelatingscommissie worden uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 1-10. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een aantal criteria, zoals muzikaliteit en artisticiteit, technisch niveau, beleerbaarheid, de aanwezigheid van een goed beschreven masterstudieplan (wanneer het een aanmelding voor de masteropleiding betreft) en de gewenste samenstelling van de desbetreffende afdeling.
Aan de hand van de door de toelatingscommissie gemaakte beoordeling, zal er onderscheid worden gemaakt tussen de volgende tarieven:
Indien de toelatingscommissie het cijfer 10 toekent:€ 4.875,- masterstudenten in deze categorie ontvangen vanuit een extern fonds een KC excellentiebeurs)
Indien de toelatingscommissie het cijfer 9 toekent:€ 4.875,- binnen deze categorie wordt aan masterstudenten vanuit een extern fonds een beperkt aantal KC-excellentiebeurzen verleend)
Indien de toelatingscommissie het cijfer 8 toekent:€ 4.875,-
Indien de toelatingscommissie het cijfer 6 of 7 toekent:€ 9.000,-
De beoordeling van de toelatingscommissie en het definitieve tarief van het instellingscollegegeld zal zo snel mogelijk na het toelatingsexamen aan de kandidaten bekend worden gemaakt. 

Het toegekende tarief instellingscollegegeld blijft in beginsel gedurende de nominale studieduur van kracht.
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus€ 2.006,-
Niet-EER-studenten met vluchtelingenstatus€ 2.006,-
Overige inschrijvingsvormen  2017-2018
Tweede inschrijversTe besluiten door faculteitsdirecteur
ExtraneusMinimaal de examenkosten
Contractonderwijs individueel
Ingeschreven studenten en alumni ontvangen 50% reductie
€ 125,- (per leseenheid)
Contractonderwijs klassikaal
Ingeschreven studenten en alumni ontvangen 50% reductie
€ 30,- (per groepsles van 50 minuten)
Overige kosten2017-2018
Schoolfonds KC (facultatief)€ 60,-
Cursusgelden2017-2018
Voorbereidend jaar KC€ 2.050,-
Eenjarige cursus Sonologie€ 2.000,-
Eenjarige cursus Muziek als Vak€ 2.000,-
Artist Certificate KC€ 5.000,-
Artist Certificate Dance€ 5.000,-


De schoolgelden voor de School voor Jong Talent  zijn hier te vinden.

Lees op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag meer over de onderbouwing van het instellingscollegegeld.