Collegegeld 2024-2025

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2024 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op €2.530.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit. bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.

Ten aanzien van het beleid met betrekking tot alle niet-wettelijk collegegeld tarieven heeft het bestuur van de Hogeschool besloten dat vanaf studiejaar 2023-2024 alle tarieven jaarlijks geïndexeerd worden.

De tarieven Instellingscollegegeld, cursus- en contractonderwijs zullen jaarlijks meelopen met dezelfde indexatie als die van het wettelijk collegegeldtarief. Het wettelijk collegegeldtarief wordt jaarlijks, voor het studiejaar daarop, in de Staatscourant gepubliceerd. Op basis daarvan worden de andere tarieven eveneens voor het studiejaar daarop berekend en intern gepubliceerd.

De hoogte van het instellingscollegegeld voor nieuwe instromers 2024-2025 vindt u hieronder.

Excellentiebeurzen en NL Scholarships worden toegekend aan masterkandidaten die de beste toelatingsexamens afleggen (zowel EER als niet-EER-studenten komen in aanmerking). Klik hier voor meer informatie.

Het Practicum Musicae programma wordt gefinancierd door de Universiteit Leiden en het Koninklijk Conservatorium samen. Voor de studenten zijn hier - naast het voor hen geldende collegegeld - geen aanvullende kosten aan verbonden.

Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af: Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt in een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco of San Marino, dan kan je via Studielink een machtiging afgeven. Dat betekent dat je toestemming geeft dat de Hogeschool der Kunsten Den Haag op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld een ouder. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het volledige bedrag in één keer te betalen (september), of om in 8 termijnen te betalen (september t/m april).

Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt in een van de hierboven vermelde landen. Is je bank gevestigd in een ander land, dan maak je het volledige bedrag in één keer over naar de bankrekening van de Hogeschool der Kunsten Den Haag onder vermelding van je (achter)naam, studentnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Stichting Hogeschool der Kunsten, Den Haag:

Bankgegevens voor reguliere diplomaprogramma's (Bachelor, Master):
Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL46ABNA0887557201
BIC (SWIFT): ABNANL2A
ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP AMSTERDAM, The Netherlands

Bankgegevens voor cursussen (Voorbereidend Jaar, Cursus Sonologie, Artist Certificate, Erasmus):
Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL20ABNA0894212354
BIC (SWIFT): ABNANL2A
ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP AMSTERDAM, The Netherlands

Nieuwe instroom 2024-2025

Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2024 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

Bacheloropleidingen
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten).€2.530
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten en een tweede bacheloropleiding aan het KC willen volgen, betalen het instellingscollegegeld.€10.792
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlandse bacheloropleiding hebben afgerond en die willen starten met de bacheloropleiding Docent Muziek, geldt het wettelijk collegegeld mits de eerste afgeronde bacheloropleiding niet een educatie of zorg bacheloropleiding betrof.€2.530

Masteropleidingen
Nederlandse en andere EER-studenten die nog geen Nederlands masterdiploma bezitten en die een Masteropleiding aan het KC willen volgen.
(Met uitzondering van de opleidingen DNOA en NMO: hiervoor is het collegegeld vastgesteld op €6500.)
€2.530
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten en een tweede masteropleiding aan het KC willen volgen, betalen het instellingscollegegeld.
(Met uitzondering van de opleidingen DNOA en NMO: hiervoor is het collegegeld vastgesteld op €6500.)
€10.792


Bachelor- of Masteropleiding

Niet-EER-studenten€10.792
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielstatus€2.530


Collegegeld 2023-2024

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2023 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op €2.314. Met ingang van 2023-2024 geldt voor nieuw instromende bachelorstudenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van €1.157.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit. bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.

Ten aanzien van het beleid met betrekking tot alle niet-wettelijk collegegeld tarieven heeft het bestuur van de Hogeschool besloten dat vanaf studiejaar 2023-2024 alle tarieven jaarlijks geïndexeerd worden.

De tarieven Instellingscollegegeld, cursus- en contractonderwijs zullen jaarlijks meelopen met dezelfde indexatie als die van het wettelijk collegegeldtarief. Het wettelijk collegegeldtarief wordt jaarlijks, voor het studiejaar daarop, in de Staatscourant gepubliceerd. Op basis daarvan worden de andere tarieven eveneens voor het studiejaar daarop berekend en intern gepubliceerd.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Excellentiebeurzen en NL Scholarships worden toegekend aan masterkandidaten die de beste toelatingsexamens afleggen (zowel EER als niet-EER-studenten komen in aanmerking). Klik hier voor meer informatie.

Het Practicum Musicae programma wordt gefinancierd door de Universiteit Leiden en het Koninklijk Conservatorium samen. Voor de studenten zijn hier - naast het voor hen geldende collegegeld - geen aanvullende kosten aan verbonden.

Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af: Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt in een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco of San Marino, dan kan je via Studielink een machtiging afgeven. Dat betekent dat je toestemming geeft dat de Hogeschool der Kunsten Den Haag op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld een ouder. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het volledige bedrag in één keer te betalen (september), of om in 8 termijnen te betalen (september t/m april).

Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt in een van de hierboven vermelde landen. Is je bank gevestigd in een ander land, dan maak je het volledige bedrag in één keer over naar de bankrekening van de Hogeschool der Kunsten Den Haag onder vermelding van je (achter)naam, studentnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Stichting Hogeschool der Kunsten, Den Haag:

Bankgegevens voor reguliere diplomaprogramma's (Bachelor, Master):
Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL46ABNA0887557201
BIC (SWIFT): ABNANL2A
ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP AMSTERDAM, The Netherlands

Bankgegevens voor cursussen (Voorbereidend Jaar, Cursus Sonologie, Artist Certificate, Erasmus):
Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL20ABNA0894212354
BIC (SWIFT): ABNANL2A
ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP AMSTERDAM, The Netherlands

Nieuwe instroom 2023-2024

Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2023 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

Bacheloropleidingen
Voorbereidend jaar voor Nederlandse en andere EER-studenten.€2.200
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten).€2.314
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd.€1.157
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten en een tweede bacheloropleiding aan het KC willen volgen, betalen het instellingscollegegeld.€9.872
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die zich in 2023-2024 voor het eerst in het Nederlands hoger onderwijs inschrijven en die starten met de bacheloropleiding Docent Muziek, geldt in studiejaar 1 en 2 een halvering van het wettelijk collegegeld.€1.157
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlandse bacheloropleiding hebben afgerond en die willen starten met de bacheloropleiding Docent Muziek, geldt het wettelijk collegegeld mits de eerste afgeronde bacheloropleiding niet een educatie of zorg bacheloropleiding betrof.€2.314
Masteropleidingen
Nederlandse en andere EER-studenten die nog geen Nederlands masterdiploma bezitten en die een Masteropleiding aan het KC willen volgen.€2.314
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten en een tweede masteropleiding aan het KC willen volgen, betalen het instellingscollegegeld.
(Met uitzondering van de opleidingen DNOA en NMO: hiervoor is het collegegeld vastgesteld op €5.600.)
€9.872


Bachelor- of Masteropleiding

Voorbereidend jaar voor niet-EER-studenten€8.384
Niet-EER-studenten€9.872
Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielstatus€2.314
Studenten van Oekraïense nationaliteit betalen verlaagd instellingscollegegeld, ter hoogte van het bedrag van het wettelijk collegegeld€2.314


Vragen?

Contact

Neem contact op met onze studentenadministratie.