De vrienden van het Koninklijk Conservatorium maken samen een aantal aanvullende projecten mogelijk, waarmee studenten zich beter op de internationale beroepspraktijk kunnen voorbereiden. Als vriend laat u zich inspireren, leert u het Koninklijk Conservatorium en de studenten nog beter kennen en wordt u betrokken bij speciale activiteiten.

Het Koninklijk Conservatorium in Den Haag is het oudste conservatorium van ons land. Wij spannen ons elke dag in om met topdocenten en aansprekende projecten onze getalenteerde studenten de beste opleiding te bieden en ze voor te bereiden op de internationale beroepspraktijk. Het verschil wordt gemaakt door de bijzondere projecten voor onze toptalenten, die we naast het vaste curriculum kunnen aanbieden. Voor het mogelijk maken van deze projecten hebben we uw steun nodig. Steun die niet alleen in het belang van de studenten is, maar daarnaast een wezenlijke ontwikkeling van het muziek- en dansklimaat in Den Haag en de rest van Nederland mogelijk maakt. Vele alumni behoren op dit moment tot de topmusici en -dansers in de wereld.

De vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium bestaat uit trouwe bezoekers, muziek- en dansliefhebbers en iedereen die het conservatorium en haar studenten een warm hart toedraagt. De activiteiten van de vriendenkring zijn ondergebracht in de Stichting Vrienden van het Koninklijk Conservatorium. Deze stichting heeft een ANBI status.

De vriendschap brengt u een aantal voordelen, zo ontvangt u:

   • uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenborrel
   • de Vriendenpas waarmee u o.a. vriendenkorting krijgt op speciale concerten en voorstellingen;
   • 4x per jaar de digitale nieuwsbrief;
   • de kwartaalbrochures van het Koninklijk Conservatorium thuis op de mat

   Uiteraard behoort u tot de eersten die op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom het conservatorium.

   Uw bijdrage

   Met een bijdrage vanaf €50,- per jaar bent u vriend van het KC. Vanzelfsprekend bent u ook welkom om een hogere bijdrage te geven. Het Vriendenjaar loopt van september t/m augustus (gelijk aan het academisch jaar) en loopt automatisch door tenzij u uw lidmaatschap opzegt vóór 1 juli. Ieder jaar ontvangt u een nieuwe Vriendenpas waarmee u kunt profiteren van nieuwe aantrekkelijke kortingen.


   Voordeel bij periodieke gift!

   Wilt u €100 of meer geven en wilt u dat ook voor minimaal 5 jaar vastleggen? Dan kunt u plezier hebben van de Geefwet waarmee uw gift voor 100% aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Zo kan het dat u ons met €100 steunt en het u netto €58 kost! Hier vindt u een rekenmodule waarbij u gemakkelijk kunt zien welk belastingvoordeel u dat oplevert.

   Ja! Ik wil Vriend worden en stuur mij het Vrienden formulier

   Contact

   Partnerships & Fondsenwerving

   Christine Philips

   Telefoon


   +31(0)70-3151440