We koesteren talent
Talent komt niet met de jaren. Hoewel elke levensfase weer een eigen, karakteristieke en waardevolle bloei tevoorschijn tovert, is een vroeg begin de beste entree in de muziek. Wij laten leerlingen en studenten kennismaken met ‘een leven lang leren’; we ontvangen ontluikende talenten vanaf vijf jaar en geven kinderen daarna de gelegenheid hun muzikale opleiding te combineren met primair en voortgezet onderwijs tot en met het gymnasium, in onze School voor Jong Talent. Daarna kunnen ze doorstromen naar de aansluitende bacheloropleiding, gevolgd door een masteropleiding en uiteindelijk zelfs een promotieplaats die leidt tot het doctoraat. Ter voorbereiding op de bachelor- of masteropleiding is er ook de mogelijkheid om een één- of tweejarige vooropleiding te doen.

Studeren aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag
Studeren aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag betekent studeren aan het oudste conservatorium van Nederland. Het betekent studeren aan een muziek- en dansinstituut waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met traditie en ambacht. Je begeeft je in een inspirerende leeromgeving waar internationale topmusici en (ex)topdansers lesgeven. Eenmaal afgestudeerd beheers je niet alleen de technische vaardigheden; je hebt ook een onderzoekende houding en een levenslange nieuwsgierigheid ontwikkeld, die past bij een musicus of danser(es) op het hoogste niveau.

Een internationale sfeer
Studenten aan het Koninklijk Conservatorium komen overal vandaan. We hebben een relatief groot aantal studenten uit het buitenland. Daarnaast worden jaarlijks vele gastdocenten uit binnen- en buitenland uitgenodigd voor gastcolleges en masterclasses. Dat zorgt voor een internationale vibe en een rijke diversiteit aan artistieke ideeën en invloeden. We werken veel samen met andere opleidingsinstituten, gezelschappen en podia over de hele wereld. Onze internationale uitwisselingsprogramma’s bieden de mogelijkheid tijdelijk in het buitenland te studeren.

Onderwijs, Onderzoek en Productie

Ons onderwijs (en steeds meer: onderzoek) is scheppen, herscheppen en presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties, instellingen en vakgenoten. De studieomgeving en de professionele muziek- en danspraktijk lopen voortdurend in elkaar over. De opleidingen zijn gebaseerd op een sterke driepoot met onderwijs, onderzoek en productie. Deze elementen vormen het DNA van ons instituut.

  • Onderwijs
    We streven ernaar muziek- en dansonderwijs op het hoogste niveau aan te bieden, maar we zien het leerproces ook als een levenslang traject voor studenten, docenten en iedereen die de kunst en zichzelf serieus neemt.
  • Onderzoek
    Bij alles wat we doen werken we vanuit een onderzoekende houding, in academische zin bij de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden en ook binnen al onze bachelor- en masteropleidingen.
  • Productie
    Alle ambachtelijke vaardigheden en onderzoek leiden tot het produceren en presenteren van muziek- en dansuitvoeringen. Een goede voorbereiding op je professionele carrière staat bij zowel onze bachelor- als onze masteropleidingen centraal. En dat betekent een goede balans tussen theorie en praktijk. Onze studenten leggen dus al tijdens hun opleiding een relevant netwerk aan in het professionele werkveld. Het Koninklijk Conservatorium staat middenin het culturele leven van Den Haag en (ver) daarbuiten. Studenten staan vanaf het begin van hun opleiding veel op het podium. Dat verklaart ook waarom de meeste studenten na hun opleiding snel aan de slag kunnen. Een goede carrière begint immers al tijdens de opleiding.

Een bijdrage aan de internationale muziek- en danswereld
Tijdens een studie aan het conservatorium gaat het niet alleen om succes, maar ook om het leren, het delen van ervaringen, het onderzoeken van nieuwe wegen en het experiment. Zo blijft ons muziek- en dansbestel ook op termijn vitaal. Het Koninklijk Conservatorium wil met nadruk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, en daarmee de toekomst, van muziek en dans.