Onderzoek aan het Koninklijk Conservatorium


In een veranderende wereld wordt steeds meer gevraagd van musici en muziekstudenten. Niet alleen moeten zij excellente artistieke producten leveren, ook moeten zij in staat zijn om te reflecteren en innoveren. Daarom is onderzoek, naast onderwijs en productie, een van de pijlers van het Koninklijk Conservatorium. Binnen de onderwijsprogramma’s richt het onderzoek zich op de artistieke en intellectuele ontwikkeling van de student. Onderzoek is dus binnen het KC op verschillende plaatsen terug te vinden. Allereerst binnen het onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen, maar ook in het PhD traject in samenwerking met de Universiteit Leiden en de onderzoeksprojecten van docenten.

Het Koninklijk Conservatorium definieert haar onderzoek als volgt: ‘Research is a systematic investigation of some aspect of thought, experience or reality which leads to transferable knowledge. Research at the Royal Conservatoire is motivated through artistic practice and carried out by students and staff. It leads to knowledge that is possibly embedded in compositional, performative or educational work, and may be expressed through diverse media, including but not confined to written text.