Engels

Om toegelaten te worden tot een bachelor- of masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium, moet je de Engelse taal voldoende beheersen.

EU/EER-studenten
Heb je de nationaliteit van een EU/EER-land, Zwitserland of Suriname en wordt tijdens de toelatingsprocedure vastgesteld dat je beheersing van de Engelse taal onvoldoende is, dan wordt een Engelse taalcursus verplicht gesteld. Je moet dan tijdens het eerste studiejaar een Engelse taalcursus volgen en daarvoor een certificaat behalen.

Niet-EU/EER-studenten
Heb je de nationaliteit van een land buiten de EU/EER¹ en ben je toegelaten tot een bachelor- of masteropleiding of voorbereidend jaar, dan moet je bijtijds aantonen dat je over een voldoende niveau van de Engelse taal beschikt. Aantonen doe je met het resultaat van een van de volgende Engelse taaltests: IELTS, TOEFL, TOEIC of Cambridge English (FCE/CAE/CPE). De scores hiervan zijn twee jaar geldig en jouw resultaat moet geldig zijn op 1 september 2023.

Het Koninklijk Conservatorium kan de aanvraag voor een inreisvisum (MVV) en/of verblijfsvergunning (VVR) pas voor je indienen, wanneer wij de benodigde uitslag van je Engelse taaltest hebben ontvangen! Dat betekent dat je dit resultaat zo snel mogelijk moet indienen nadat je op de hoogte bent gesteld van je toelating. ²

De minimumeis voor een bachelor- of masteropleiding is IELTS 6,0.
De minimumeis voor een voorbereidend jaar is IELTS 5,0.
Certificaten van de Institutional TOEFL-toets, de TOEFL ITP toets, de TOEFL ITP Plus for China of andere taaltoetsen worden niet geaccepteerd!

Voor een vergelijking met de scores van andere geaccepteerde Engelse taaltesten dan IELTS wordt onderstaande tabel gehanteerd.

Gedurende de periode dat het wegens de maatregelen die zijn getroffen om het Coronavirus te bestrijden niet mogelijk is gebruik te maken van de vermelde reguliere taaltesten, kunnen kandidaten gebruikmaken van de TOEFL iBT Home Edition. Informatie over deze test is verkrijgbaar via: TOEFL iBT Home Edition.

Zie hieronder in de tabel de gehanteerde minimum scores:

Voor meer details m.b.t. de landelijke eisen ten aanzien van de Engelse taalvaardigheid van internationale studenten in Nederland, zie de Gedragscode internationale student hoger onderwijs (artikel 4.2) (PDF) en de Richtlijn met betrekking tot de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs (PDF).

¹ Met uitzondering van Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika en Zwitserland

² Uitzondering: kandidaten die zijn toegelaten voor het studieprogramma Bachelor Dans mogen het benodigde resultaat van een Engelse taaltest alsnog tot 1 september indienen.

Nederlands

Nederlands voor internationale studenten

Naast een goede beheersing van de Engelse taal, is ook een basis in de Nederlandse taal belangrijk. Daarom krijgen internationale studenten van het KC gedurende hun eerste studiejaar de mogelijkheid tot het volgen van een Nederlandse taalcursus. Deze Nederlandse taalcursussen worden aangeboden tijdens het eerste en tweede semester en zijn ook toegankelijk voor uitwisselingsstudenten.