Annakha Flos, Floris Puts en Wouter Smit winnaars beurs Open Les Dansersfonds

Annakha Flos, Floris Puts en Wouter Smit winnaars beurs Open Les Dansersfonds

Een aantal leerlingen van balletgroep VII/VIII en Hbo werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Les Dansersfonds door Han Ebbelaar op zaterdag 9 april jl. , deze keer in de Nationale Ballet Academie te Amsterdam. Deelnemers aan deze Open Les waren leerlingen van alle professionele dansopleidingen in Nederland. Naar aanleiding van deze les wordt aan een aantal getalenteerde Nederlandse leerlingen door Dansersfonds ’79 een beurs aangeboden, te besteden aan een (zomer)cursus in het buitenland. De jury bestond uit Alexandra Radius, Bonnie Doets, Ine Rietstap, Karin Schnabel en Floor Eimers. Deze jury heeft Annakha Flos, Floris Puts en Wouter Smit aangewezen als winnaars! Zij ontvangen ieder een bedrag van € 2250.- te besteden aan hun verdere dansopleiding en ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van een zomercursus in het buitenland om zich aan een internationale veld te meten. Annakha, Floris en Wouter, namens heel KC Dans: van harte gefeliciteerd!

Leerlingen tijdens de beursles in Amsterdam

Ballet is een in artistiek en fysiek opzicht veeleisende kunstvorm. Om het tijdens de opleiding bereikte hoge niveau te kunnen behouden en versterken, en je als danser ook internationaal te kunnen meten, is een voortdurende stimulans van grootbelang. Dat houdt in dat jong talent aanmoediging verdient en dat succesrijke dansers en choreografen met recht geprezen mogen worden. Het fonds kent daarom jaarlijks studiebeurzen toe aan leerlingen van Nederlandse dansvakopleidingen.