Reactie van het Koninklijk Conservatorium op online berichtgeving

Naar aanleiding van een recent artikel in het NRC over de ontoelaatbare privégedragingen van een beeldend kunstenaar, tevens alumnus van de Koninklijke Academie is een Instagram account opgezet waarin gepercipieerde misstanden en voorbeelden van (vermeend) ontoelaatbaar gedrag in de kunstsector en het hoger kunstonderwijs worden gedeeld.

In dit account is o.a. een anonieme beschuldiging geplaatst tegen één van onze docenten. Het bericht vertoont overeenkomsten met een artikel in het tijdschrift Vrij Nederland ca 6 jaar geleden. In dat artikel werden de nu opnieuw te berde gebrachte zaken enigszins anders voorgesteld, met een belangrijk verschil dat daar toen geen naam of namen werden genoemd.

Indertijd hebben wij n.a.v. het artikel in Vrij Nederland onderzocht of er mogelijk sprake was van de genoemde strafbare feiten dan wel ontoelaatbaar gedrag. Dat bleek niet het geval. Maar dat maakt omgangsvormen daarmee niet tot een onbespreekbaar onderwerp, integendeel.

Bij het Koninklijk Conservatorium staan de veiligheid van studenten en medewerkers en de integriteit van het onderwijskundig proces voorop. Deze worden beschreven in het Gedragsprotocol. Verder zijn er een Klachtencommissie, een Vertrouwenspersoon en een Studentendecaan. Ook vanuit deze drie gremia heeft ons niets bereikt dat de wederom geuite anonieme beschuldiging zou kunnen staven.

Studenten en medewerkers die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag verdienen onze steun. Maar evenzeer diegenen waarbij zou blijken dat bepaalde beschuldigingen onterecht zijn. Ik roep diegenen die concrete zaken te berde zouden willen brengen dit, met alle door ons te betrachten vertrouwelijkheid, via het Decanaat, de Vertrouwenspersoon, de Klachtencommissie of de Afdeling Personeelszaken te doen. De ingang hiertoe is te vinden via de website van de Hogeschool der Kunsten.

Naast deze officiële kanalen is Diversiteit al een aantal jaren een belangrijk onderwerp. Zo is er op het KC een Beleidsmedewerker en een Commissie Diversiteit. Met het ontginnen en ontwikkelen van dit beleidsterrein worden alle kwesties die daarmee verband houden, waaronder omgangsvormen, bespreekbaar gemaakt.

Wij hopen dat het KC daarmee verdere bijdragen levert aan de veiligheid en het welbevinden van iedereen die onderdeel is van onze gemeenschap.

Henk van der Meulen
Directeur Koninklijk Conservatorium