Onderzoek aan het Koninklijk Conservatorium


In een veranderende wereld wordt steeds meer gevraagd van musici en muziekstudenten. Niet alleen moeten zij excellente artistieke producten leveren, ook moeten zij in staat zijn om te reflecteren en innoveren. Daarom is onderzoek, naast onderwijs en productie, een van de pijlers van het Koninklijk Conservatorium. Binnen de onderwijsprogramma’s richt het onderzoek zich op de artistieke en intellectuele ontwikkeling van de student. Onderzoek is dus binnen het KC op verschillende plaatsen terug te vinden. Allereerst binnen het onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen, maar ook in het PhD traject in samenwerking met de Universiteit Leiden en de onderzoeksprojecten van docenten.

Het Koninklijk Conservatorium definieert haar onderzoek als volgt: ‘Onderzoek is de systematische verkenning van een aspect van het denken, de ervaring of de werkelijkheid op een manier die leidt tot overdraagbare kennis en begrip. Onderzoek aan het Koninklijk Conservatorium wordt gedreven door de artistieke praktijk en wordt uitgevoerd door studenten en docenten. Het leidt tot kennis en inzichten die tot uitdrukking kunnen komen in het doceren, componeren en uitvoeren van muziek. De uitkomsten van dit onderzoek beperken zich daarom niet tot geschreven tekst, maar kunnen door middel van diverse media gepresenteerd en gedeeld worden.’