BASIS: blaasinstrumenten voor kinderen Wijzigen
Aanmeldingen voor deze opleiding zijn gesloten.

Meld je aan bij Osiris Aanmeld

Is uw kind aangemeld voor het programma ‘BASIS: Muziek voor blazers’ dan nodigen wij u uit om in het Koninklijk Conservatorium deel te nemen aan een oriëntatieles. Bij de aanmelding geeft u aan voor welk instrument u uw kind wilt opgegeven. Wij adviseren u om de Open Dag te bezoeken zodat uw kind kennis kan maken met de verschillende instrumenten die wij aanbieden.

Op 31.08.2021 van 16.00-18.00 uur vindt de oriëntatieles plaats voor het programma BASIS. Tijdens deze les wordt gekeken welke kinderen na de zomervakantie met dit programma kunnen beginnen.

Naar aanleiding van de resultaten van verschillende onderdelen tijdens de oriëntatieles bepalen het aanwezige docententeam welke kinderen geschikt zijn om deel te nemen aan het programma. Hiervan krijgt u per e-mail bericht.